Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Blomningarna av blågröna alger har ökat något i insjöarna, på havet är läget fortfarande lugnt (13.6.2019)

Blomningarna av blågröna alger i insjöarna i Södra Finland har ökat sedan föregående vecka. I Finlands öppna havsområden finns det inte mycket blågrönalger men vid kusten har man observerat enskilda förekomster.
 

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas (10.6.2019)

Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.
 

Riksomfattande algöversikt: Inga blågrönalger i havsområdena, slumpmässiga observationer av små mängder blågrönalger i insjövattnen (6.6.2019)

I Finlands havsområden har inga blomningar av blågrönalger observerats under denna vecka. I insjöarna har små mängder blågrönalger observerats endast på några observationsställen.