Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt kan ännu åtgärdas (24.4.2019)

Det finns fortfarande tid t.o.m. 31.10.2019 att förnya fastighetsspecifika avloppsvattensystem i glesbygden som fungerar bristfälligt

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars (24.4.2019)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 238 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 800 färre än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Nu kan skötselavtal för skötsel av landsbygdlandskap och skötsel av våtmarker ansökas (9.4.20199

Skötselavtal för skötsel av landsbygdslandskap och våtmarker kan 2019 endast ansökas för objekt som har etablerats med ersättning för icke-produktiva  investeringar På grund av finansieringsläget kan miljöavtal i år inte ansökas för helt nya områden.