Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus

Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutuksia ja tiedottaa tilanteen etenemisestä:

Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset tekevät asiassa tiivistä yhteistyötä.

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars (24.4.2018)

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 100. Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 700 nya lediga jobb, dvs. 4 000 fler än i mars i fjol.

Ljusa utsikter för regionerna - bristen på arbetskraft ökar dock (17.4.2018)

I regionerna förväntas den positiva utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen fortsätta inom den närmaste framtiden.

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag (16.4.2018)

Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall.