Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna (18.3.2019)

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen.
 

Arbetslivsbarometern 2018: Tron på att finna nytt arbete rekordstark (12.3.2019)

Löntagarna har ljus syn på arbetsmarknaden: 43 procent tror att de säkert kommer att hitta ett jobb som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de blir arbetslösa.
 

Gårdar kan ansöka om statsborgen för tillfälliga likviditetsproblem (28.2.2019)

Fram till 30.6.2019 kan jordbrukare ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Statsborgen kan beviljas för högst fem år för krediter som har beviljats för att förbättra likviditeten i produktionsverksamhet som bedrivs inom jordbruket.