Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Kompensationsersättningens restbelopp och de nationella åkerstöden betalas ut i början av december (12.11.2019)

Från och med 5.12 betalar Livsmedelsverket ut kompensationsersättningens restbelopp och de nationella åkerstöden. I kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 74 miljoner euro. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd, det vill säga allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta, som betalas till gårdarna uppgår till cirka 21,5 miljoner euro.

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster (8.11.2019)

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken kan ha inverkan på postens genomgång även längre p.g.a. postanhopningen under strejken.

Team Finland-nätverket intensifierar sitt samarbete – ännu smidigare kundbetjäning för företag i hemlandet och världen (7.11.2019)

Team Finland och offentliga aktörer som tillhandahåller internationaliseringstjänster har under 2019 intensifierat det gemensamma kundarbetet och utarbetat uppdaterade strategiska riktlinjer för utvecklande av Team Finland-verksamheten.