Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Algöversikt: Algsituationen har lugnat sig både i havsområdena och sjöarna (15.8.2019)

Det svala och ostadiga vädret har minskat på algblomningarna både i Finlands havsområden och sjöar.

Fiskdöden i Torne älv beror inte på kända virus- eller bakteriesjukdomar (14.8.2019)

Livsmedelsverkets undersökningar som blev klara i augusti visar att inga kända virus eller bakterier som orsakar fisksjukdomar är orsak till fiskdöd i Torne älv.

IPCC: Hållbart jord- och skogsbruk är en viktig del i bekämpningen av klimatförändringen

IPCC:s rapport inger hopp: Ännu är det möjligt för oss att bekämpa klimatförändringen och anpassa oss till den