Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella

Meddelande om störning

Vår webbtjänst kan stundvis fungera långsamt, problemet utreds som bäst. Vi beklagar de olägenheter som problemet medför. 

Nyheter

Splittringen av tillväxttjänsterna bekymrar de nuvarande ansvariga aktörerna (24.11.2017)

I de nuvarande ansvarsorganisationerna, dvs. NTM-centralerna och TE-byråerna, anses det inte vara förnuftigt att splittra ansvaret.

Månne landsvägen redan är plogad och saltad? Nu kan man kolla det på kartan (24.11.2017)

Tjänsten Trafikläget har nu en ny funktion som visar om landsvägen plogats, sandats eller saltats.

Branschrapport: Andelen förnybar energi minskade tillfälligt något år 2016 (23.11.2017)

Trots att användningen av flis återigen börjat öka, sjönk andelen förra året till 39 procent.