Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter


Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018 (19.10.2018)

Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur i staden.
 

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning (10.10.2018)

I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning, men långsammare än tidigare. Utsikterna för den närmaste framtiden är trots den långsammare tillväxten goda i alla regioner.

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och kompensationsersättningarna (4.10.2018)

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.