Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Extraordinära ekokontroller i fortsättningen utan förvarning (21.2.2019)

I fortsättning gör ekoinspektörerna så kallade extraordinära ekokontroller utan förhandsanmälan. Ändringen är baserad på en värdering som Europeiska kommissionen gjorde i Finland 2014.

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi (15.2.2019)

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar inom blå bioekonomi med närmare en miljon euro.
 

Växthusstöd kan sökas ända till början av mars (5.2.2019)

Växthusföretagare har tid på sig till 1.3.2019 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem.