Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus

Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutuksia ja tiedottaa tilanteen etenemisestä:

Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset tekevät asiassa tiivistä yhteistyötä.

Nyheter

Porokello kommer att fördubbla antalet renvarnare (21.5.2018)

Olika yrkesgrupper som under och utanför arbetet flitigt rör sig på renskötselområdet och vill främja trafiksäkerheten har utmanats att bli renvarnare inom Porokello-tjänsten.

Marja-Riitta Vest blir överdirektör för NTM-centralen i Österbotten (18.5.2018)

Statsrådet har utsett ekonomie magister Marja-Riitta Vest till överdirektör för NTM-centralen i Österbotten fr.o.m. 1.6.2018.

Miljöministeriet beviljar 1,85 miljoner euro understöd till organisationer och miljövård (17.5.2018)

Understöd beviljas 38 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, miljövård i skärgården och för avfallshantering i fjällområden.