Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret (21.2.2018)

Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i januari (20.2.2018)

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

SMF-företagsbarometern: Fortsatt gott konjunkturläge, redan problem med tillgången på arbetskraft (15.2.2018)

De små och medelstora företagen har fortsatt positiva konjunkturförväntningar. En andel på 43 procent av dem bedömer att konjunkturläget kommer att förbättras under de kommande 12 månaderna. I höstas väntade sig 47 procent av SMF-företagen en konjunkturförbättring.