Nyheter

Exportindustrin skapar tillväxt i alla regioner (25.9.2017)

De olika regionerna i Finland tror att ekonomin och sysselsättningen kommer att utvecklas i positiv riktning i den närmaste framtiden. Goda utsikter finns åtminstone inom bioekonomin, byggbranschen, IKT-sektorn, företagstjänsterna och turismen.

Turku-deklaration undertecknades vid Kina-Europa-vattenforum (21.9.2017)

I Åbo arrangeras den 21.– 22.9. ett politiskt sammanträde av hög nivå mellan Kina och Europeiska unionen rörande samarbete vid vattenfrågor.I tillställningen undertecknas en Åbo-deklaration varmed samarbete mellan Kina och EU förstärkas.

Arbetsmarknadstorget arrangerar ännu i år utvecklingsverkstäder runt om i Finland (19.9.2017)

Arbetsmarknadstorget besöker olika orter i Finland under slutet av detta år. De första verkstäderna arrangeras i Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä och Åbo.