Nyheter

Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar (18.10.2017)

Understöd kan beviljas för t.ex. miljövård, främjande av miljöskydd, informations- och upplysningsverksamhet inom bostads- och byggbranschen, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden eller genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.
 

Ny service sänker rekryteringströskeln för ensamföretagare (13.10.2017)

Genom servicen Från ensamföretagare till arbetsgivare får företagaren grundläggande kunskaper om och färdigheter att fungera som arbetsgivare och information om olika rekryteringssätt.
 

Användningen av elektroniska ärendeblanketter berörs av ett driftsavbrott den 11.10. kl. 8 - 12 (10.10.2017)

Driftsavbrottet förorsakas av uppdatering av plattformen. Uppdateringen berör ca 80 olika ärendeblanketter.