Nyheter

Inga blomningar av blågrönalger i havsområdena, ställvis små mängder i insjöarna (22.6.2017)

Det svala vädret har medfört färre blomningar av blågrönalger. Däremot kan det förekomma större mängder tallpollen, som liknar blågrönalger.

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar kan sökas(22.6.2017)

Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd. 
 

Försök och ny företagsverksamhet med hjälp av spetsprojektfinansiering för återvinning av näringsämnen (21.6.2017)

Från det försöksprogram för återvinning av näringsämnen har det hittills beviljats finansiering till 19 företag. Försöksprogrammet pågår fram till utgången av 2018, och nya ansökningar om finansiering kan lämnas in fortlöpande.