Nyheter

Blågrönalger förekommer rikligt i havsområdena och mindre än normalt i insjöarna (27.7.2017)

Blågrönalger förekommer rikligt särskilt i de öppna havsområdena i sydvästra Finland. I insjöarna har blågrönalger förekommit i mindre mängd än normalt i slutet av juli.
 

Stödet per djur för renhushållning kan sökas (26.7.2017)

Idkare av renhushållning beviljas stöd per djur med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Stöd ska sökas hos Lapplands NTM-central senast 1.9.2017.
 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni (25.7.2017)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 320 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 46 000 färre än ett år tidigare.