Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning (10.10.2018)

I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning, men långsammare än tidigare. Utsikterna för den närmaste framtiden är trots den långsammare tillväxten goda i alla regioner.

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och kompensationsersättningarna (4.10.2018)

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Webbsidorna med vägprojekt samlas organisationsoberoende (1.10.2018)

NTM-centralernas webbsidor för vägprojekt kommer under hösten att flyttas till Trafikverkets webbtjänst. Syftet är att göra det lättare att hitta vägprojekt då NTM-centralernas och Trafikverkets vägprojekt samlas på samma webbsida med uppdelning enligt landskap.