Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Trafikverket blir Trafikledsverket från och med årsskiftet (11.12.2018)

Trafikledsverket fokuserar sig på att planera och upprätthålla väg-, ban- och sjötrafikens trafikledsnät samt att samordna trafiken och markanvändningen. Därtill ansvarar Trafikledsverket över trafikledning och vintersjöfart.

Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor (29.11.2018)

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi, och den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare.