Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas (15.12.2017)

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet?NTM-centralen i Tavastland har påbörjat en efterlysning av idéer som hör samman med landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering.Ansökningstiden pågår fram till 31.1.2018.
 

Understöd för främjandet av fiskerihushållningen kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna ända till 31.1.2018. (15.12.2017)

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.
Illustrationsbild

Antalet fiskeriområden minskar med hundra (14.12.2017)

För styrningen av ett hållbart nyttjande av fiskresurserna grundas sammanlagt 118 fiskeriområden. Fiskeriområdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2019.