Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Tillväxtprogram för transportsektorn ska hjälpa företag ut på den internationella marknaden (11.12.2017)

Ett nationellt tillväxtprogram för transportsektorn samlar företag, offentliga aktörer och forskningsinstitutioner för att påskynda företagsdriven utveckling, tillväxt och internationalisering inom sektorn.
 

Konjunkturutsikterna för turistbranschen fortsättningsvis mycket positiva (29.11.2017)

TSMF-företagen i branschen bedömer att de allmänna konjunkturutsikterna för den närmaste tiden är klart positiva och till och med bättre än våren 2017.
 

Splittringen av tillväxttjänsterna bekymrar de nuvarande ansvariga aktörerna (24.11.2017)

I de nuvarande ansvarsorganisationerna, dvs. NTM-centralerna och TE-byråerna, anses det inte vara förnuftigt att splittra ansvaret.