Nyheter

Vinterhastigheterna tas i bruk senast på fredag 27.10. (23.10.2017)

Vinterhastigheterna på landsvägarna tas i bruk huvudsakligen under torsdagen den 26 oktober. På motorvägarna sänks den högsta tillåtna hastigheten till 100 km/h och på största delen av landsvägarna till 80 km/h.
 

Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar (18.10.2017)

Understöd kan beviljas för t.ex. miljövård, främjande av miljöskydd, informations- och upplysningsverksamhet inom bostads- och byggbranschen, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden eller genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.
 

Ny service sänker rekryteringströskeln för ensamföretagare (13.10.2017)

Genom servicen Från ensamföretagare till arbetsgivare får företagaren grundläggande kunskaper om och färdigheter att fungera som arbetsgivare och information om olika rekryteringssätt.