Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Konjunkturutsikterna för turistbranschen återigen positivare än för andra branscher (7.11.2018)

De allmänna konjunkturutsikterna för turistnäringen är positivare än för hela landet och övriga näringsgrenar. Konjunkturförväntningarna för den närmaste tiden är dock svagare än under våren 2018.

Nya riktlinjer för vinterunderhåll (6.11.2018)

I Trafikverkets nya riktlinjer för vinterunderhåll tar man särskilt den tunga trafiken i beaktande för att förbättra trafikanternas säkerhet och näringslivets verksamhetsförutsättningar. På huvudvägarna höjs servicenivån genom ändrade underhållsklasser och i vägnätet av lägre klass genom kontrollerade kvalitetskrav.

Miljöersättningen börjar betalas ut 15.11.2018 (1.11.2018)

Landsbygdsverket börjar 15.11 betala ut förskott på miljöersättningen. Förskotten gäller både miljöförbindelser och miljöavtal.