Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Rapporten: "Specialiserade företag klarar sig i möbelbranschen, massproducerade möbler importeras" (17.1.2019)

Företag som specialiserat sig på formgivning och design samt på ett täckande serviceutbud utmärker sig i konkurrensen. Trots detta är importen av möbler till Finland betydande.

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna (3.1.2019)

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Förordningen om NTM-centralerna och avgiftsförordningen har uppdaterats (31.12.2018)

NTM-förordningen utfärdades på nytt i sin helhet. I den nya avgiftsförordningen ändras inte avgiftsnivån på NTM-centralernas prestationer i förhållande till de nuvarande avgifterna.