Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Meddelande om störning

I vår webbtjänsten fungerar inte för tillfället sakkunnig söktjänsten, vi utreder störningen. Vi beklagar de olägenheter som problemet medför. 


 

Nyheter

Fortfarande behövs åtgärder för företagens tillväxt och digitalisering och för att undanröja flaskhalsar i finansieringen (11.9.2018)

De små och medelstora företagens (SMF-företagens) förväntningar på konjunkturutvecklingen inom den närmaste framtiden är fortsatt goda, trots att förväntningarna i sin helhet är en aning blygsammare jämfört med den förra barometern.
 

Finlands utvecklande av integrationsfrämjandet är ambitiöst (5.9.2018)

OECD bedömer att det utvecklingsarbete som gjorts i Finland har gått i rätt riktning. Utvecklingsarbetet måste dock fortsätta. I synnerhet kvinnors och barns integration måste stödjas ännu bättre än tidigare, säger arbetsminister Jari Lindström.
 

Företagarna skapar arbete och arbetstillfällen (5.9.2018)

På företagardagen den 5 september 2018 tackar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström företagarna för att de skapar arbete och arbetstillfällen. Företagande samt små och medelstora företags tillväxt stöds genom mångsidiga finansieringstjänster och andra företagstjänster inom ministeriets förvaltningsområde.