Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Arbetskrafts- och integrationsutbildningarnas kvalitet och effekt följs upp (21.1.2019)

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas sakkunniga söker de bästa lösningarna för att svara på de arbetslösa arbetssökandes servicebehov samtidigt som de tar hänsyn till de utmaningar med att hitta arbetskraft som regionens arbetsgivare kan ha.

Branchrapporten: Den rekordstora ökningen av antalet turister syns också i behoven att utveckla turistindustrin (18.1.2018)

Ansvarstagande affärsverksamhet har kommit att utgöra en klar konkurrensfördel inom turistbranschen. Turistbranschen som tillväxtbransch har stött på många utvecklingsutmaningar

Rapporten: "Specialiserade företag klarar sig i möbelbranschen, massproducerade möbler importeras" (17.1.2019)

Företag som specialiserat sig på formgivning och design samt på ett täckande serviceutbud utmärker sig i konkurrensen. Trots detta är importen av möbler till Finland betydande.