Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Sysselsättningsöversikten för september: 43 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare (23.10.2018)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 232 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 43 500 färre än ett år tidigare.

Avvikande öppettider möjliga vid NTM-centralerna (23.10.2018)

Arbetsinställelsen inom bevakningsbranschen kan orsaka avvikande öppettider vid NTM-centralerna f.r.o.m. 24.10.

 

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning (10.10.2018)

I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning, men långsammare än tidigare. Utsikterna för den närmaste framtiden är trots den långsammare tillväxten goda i alla regioner.