Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna (3.1.2019)

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Förordningen om NTM-centralerna och avgiftsförordningen har uppdaterats (31.12.2018)

NTM-förordningen utfärdades på nytt i sin helhet. I den nya avgiftsförordningen ändras inte avgiftsnivån på NTM-centralernas prestationer i förhållande till de nuvarande avgifterna.
 

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november (21.12.2018)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 229 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 41 900 färre än ett år tidigare.