Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus

Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutuksia ja tiedottaa tilanteen etenemisestä:

Nyheter

Ljusa utsikter för regionerna - bristen på arbetskraft ökar dock (17.4.2018)

I regionerna förväntas den positiva utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen fortsätta inom den närmaste framtiden.

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag (16.4.2018)

Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall.

Bekanta dig med och kommentera förslagen för betydande riskområden för översvämning (9.4.2018)

NTM-centralerna har gjort en ny bedömning av översvämningsriskerna för sina områden. Synpunkter om förslagen till betydande översvämningsområden kan ges under tiden 9.4-9.7.2018.