Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

 

Rikliga blomningar av blågrönalger i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar, fortsatta blomningar i insjöarna (19.7.2018)

Mängden blågrönalger har varit exceptionell i Finska viken och i Skärgårdshavets södra och sydöstra delar. Mängden blågrönalger har även ökat söder och sydväst om Åland.

Mer blågrönalger än vanligt i insjöarna, ställvis rikliga blomningar i havsområdena (5.7.2018)

Mängden av blågrönalger i insjöarna är rikligare än vanligt för tidpunkten. Större mängder blågrönalger har observerats på vissa ställen längs kusten i Finska viken och i Skärgårdshavet.
 

Prognos: Sysselsättningen fortsätter öka starkt (5.7.2018)

Under det senaste halvåret har sysselsättningen ökat exceptionellt starkt. Så småningom mattas den starka ökningen av, men även på årsnivå för 2018 förutspås sysselsättningen öka mycket bra, med cirka 43 000 personer.