Nyheter

Ministrar avtalade om gemensamma mål för reformen av NTM-centralerna (27.11.2014)

Alla 15 NTM-centraler tillhandahåller fortfarande NTM-tjänster, även om det görs ändringar inom förvaltningen.
 

319 900 arbetslösa arbetssökande i oktober (25.11.2014)

Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

 

De senaste årens uppsving i gruvbranschen har mattats av och förhållandena har blivit mindre stabila (25.11.2014)

De senaste årens uppsving i gruvbranschen har mattats av, och förhållandena har blivit mindre stabila i och med den ekonomiska osäkerheten, men Finland är fortfarande ett av världens attraktivaste länder i fråga om gruvdrift

Statsunderstöd för produktutveckling inom kulturturism kan ansökas (24.11.2014)

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturturism. Ansökningstiden går ut 30.1.2015.

  Mera nyheter