Nyheter

NTM-centralerna koncentrerar upphandlingen för väghållningen till fyra upphandlingsområden - ändringen märks inte utåt för trafikantern (30.11.2015)

NTM-centralernas upphandling för vägunderhållet och -investeringarna koncentreras till fyra  upphandlingsområden från och med år 2016. Ändringen gör upphandlingsverksamheten effektivare och smidigare, och på samma gång säkerställs att det finns tillräckligt med personalresurser och kompetens för uppgifterna på alla håll i Finland.
 

Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag (26.11.2015)

Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av                               den totala exporten av trävaror.

Solelens och vindkraftens andelar ökar i produktionen av förnybar energi (25.11.2015)

Den totala användningen av förnybar energi kommer att öka avsevärt fram till år 2020.

 

Mera nyheter