Nyheter

Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet (21.7.2016)

I insjöarna har däremot ytblomningar av blågrönalger minskat. I insjöar kan det på sensommaren förekomma även bruna, gulaktiga eller roströda bälten, som uppstår i samband med massförekomster av sporer från rostsvampar.

Kräftsäsongen 2016: Kräftfångsterna väntas bli bra, nya regler gäller för kräftfiskarna (21.7.2016)

Sommarens fångster förväntas bli bra, tack vare en tidig vår som gett en lång tillväxtsäsong.

 

 

Museivägarna och -broarna en del av kulturlandskapet  (11.7.2016)

Längs vägarna hittar du gott om intressant att se och i synnerhet under semestern kan du planera nya stressfria rutter i stället för de gamla vanliga. Du kan planera rutten så att du utmed den hittar museiobjekt, historiska broar och konst längs vägen.