Nyheter

Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten (2.7.2015)

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. Stora alganhopningar har dock inte observerats på havsområdena.

Sysselsättningsanslagen har använts snabbt (30.6.2015)

Under de senaste dagarna har medborgare och företag som är oroliga över hur sysselsättningsanslagen ska räcka till kontaktat arbets- och näringsministeriet. Anslaget har i år använts snabbare än normalt.

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling öppnats (26.6.2015)

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling som beviljas under programperioden 2014–2020 öppnats. Sist i raden var ansökningarna om investeringsstöd för gårdsbruk, utbildnings- och samarbetsprojekt samt investeringar i vattentjänster och byanät.
  Mera nyheter