Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Servicen vid NTM-centralerna, TE-byråerna och UF-centret fungerar med fördröjning, på grund av omfattande störningar i datakommunikatione (19.6.2018)

På grund av störningen är det troligt att det förekommer fördröjningar i kundservicen, innan man hinner vidta åtgärder beträffande samtliga förfrågningar, utbetalningar med mera.
 

Riksomfattande algöversikt: Blågrönalger har ökat i insjöarna, blomningar ställvis vid södra kusten (14.6.2018)

Blomningar av blågrönalger har ökat sedan förra veckan i insjöarna i Södra och Mellersta Finland. Vid öppna havsområden har inga blomningar observerats, men vid södra kustområden har blomningar ställvis upptäckts.
 

Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna (11.6.2018)

Efter att den samlade stödansökan har avslutats i mitten av juni påbörjar NTM-centralernas inspektörer åkerövervakningarna, som i år företas på ca 2 500 gårdar. Kontrollerna på plats och de administrativa kontrollerna ska enligt bestämmelserna utföras innan stöden kan betalas ut.