Nyheter

Sysselsättningsanslagen har använts snabbt (30.6.2015)

Under de senaste dagarna har medborgare och företag som är oroliga över hur sysselsättningsanslagen ska räcka till kontaktat arbets- och näringsministeriet. Anslaget har i år använts snabbare än normalt.

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling öppnats (26.6.2015)

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling som beviljas under programperioden 2014–2020 öppnats. Sist i raden var ansökningarna om investeringsstöd för gårdsbruk, utbildnings- och samarbetsprojekt samt investeringar i vattentjänster och byanät.

Blågrönalgsblomningarna fortfarande få (25.6.2015)

Blågrönalgsblomningarna är fortfarande få i insjöarna. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett fåtal observationsplatser i insjöarna. På Finlands havsområden har inga blågrönalger observerats.

  Mera nyheter