Nyheter

NTM-centralernas överdirektörer har utnämnts (20.11.2014)

Statsrådet utnämnde överdirektörer för NTM-centraler för fem år.

 

 

Företagen i livsmedelsbranschen satsar på konkurrenskraft och internationalisering (19.11.2014)

Trots svårigheterna betraktas livsmedelsbranschen i Finland som en tillväxtsektor som har framgång i den internationella konkurrensen och den kraftigt förändrade verksamhetsmiljön.
 

Finansieringsbeslut angående uppfinningsprojekt kan inte fattas för tillfället (11.11.2014)

Arbets- och näringsministeriet har meddelat om ett tekniskt fel i statsrådets förordning om NTM-centralerna som gör att företag för närvarande inte kan beviljas stöd för utveckling av uppfinningar inom ramen för tjänsten Produktleden.

  Mera nyheter