Nyheter

Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren (31.7.2014)

I Finlands sydvästra havsområden förekommer det fortfarande rikligt med ansamlingar av blågrönalger, i sjöarna har några rikliga blomningar observerats.

 

För bärplockare öppnades en infopunkt (28.7.2014)

Arbets- och näringsministeriet utsåg Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå till ansvarig för allmän rådgivning för utländska bärplockare. Rådgivningen riktar sig även till företagare.

 

337 200 arbetslösa arbetssökande i juni (22.7.2014)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juni sammanlagt 337 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 35 500 fler än ett år tidigare.

 

  Mera nyheter