Nyheter

337 700 arbetslösa arbetssökande i oktober (24.11.2015)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 337 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 17 800 fler än ett år tidigare.

 

Regionala innovationer och försök inleddes (23.11.2015)

Regeringens spetsprojekt sysselsättning och konkurrenskraft har kommit i gång i landskapen, städerna och tillväxtzonerna i Finland.

 

Tillväxt och internationalisering förväntas inom teknisk konsultverksamhet (20.11.2015)

Trots att det ekonomiska läget i Finland inte vilar på stabil grund, lovar de tecken på tillväxt som kan skönjas ute i världen gott också för de finländska företagen inom sektorn.


 

Mera nyheter