STÖRNING I PRESSMEDDELANDETJÄNSTEN

Det har uppstått ett problem vid utskick av NTM-centralens nationella pressmeddelanden. Problemet håller på att åtgärdas. Distribution av de regionala pressmeddelanden fungerar som vanligt. Vi beklagar störningen!

Alla NTM-centralens pressmeddelanden finns i vår webbtjänst på Pressmeddelanden – sida.

Nyheter

Information om förbjudna fiskeområden på Kalastusrajoitus.fi (10.2.2016)

I den nya webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns det information om vattenområden som omfattas av begränsningar vad gäller mete, pilkfiske och handredskapsfiske med stöd av lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Trycket på integrationsarbetet ökar (10.2.2016)

I fjol kom nästan 32 500 asylsökande till Finland. Uppskattningsvis 30–35 procent av dem, dvs. över 10 000 personer, kommer troligtvis att beviljas uppehållstillstånd och behöver då en kommunplats. Närings-, trafik- och miljöcentralerna håller för närvarande på och kartlägger kommunernas möjligheter att ta emot fler invandrare.

Skuldsättningen för underhåll av trafiknätet minskas enligt användarnas önskemål (8.2.2016)

Åtgärder som minskar skuldsättningen planeras enligt strategiska riktlinjer. Det är kundernas behov, hanteringen av underhållsskulden, digitaliseringen och nya tjänster som avgör hur åtgärderna väljs ut.
 

Mera nyheter