Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Finland har möjlighet att profilera sig som ett ledande land inom ekologiska naturprodukter (15.3.2018)

Efterfrågan på ekologiska naturprodukter ökar, på samma sätt som efterfrågan på nästan alla ekologiska produkter. Finland har världens största certifierade plockningsområde för ekologiska naturprodukter, nästan 12 miljoner hektar.

Tillväxt kan väntas i alla branscher (15.3.2018)

Vårens utsikter i branscherna har samlats in från livsmedelsbranschen, företagstjänsterna, gruvdriften, turismen, trävarubranschen, branschen för social- och hälsotjänster och branschen för förnybar energi.

Finansiering kan sökas för skötsel av landsbygdslandskap (9.3.2018)

Genom miljöavtalet som är avsett för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskap kan vårdbiotoper eller naturbeten utanför åkern skötas.