STÖRNING I PRESSMEDDELANDETJÄNSTEN

Det har uppstått ett problem vid utskick av NTM-centralens nationella pressmeddelanden. Problemet håller på att åtgärdas. Distribution av de regionala pressmeddelanden fungerar som vanligt. Vi beklagar störningen!

Alla NTM-centralens pressmeddelanden finns i vår webbtjänst på Pressmeddelanden – sida.

Nyheter

Fattandet av beslut om projektstöd för landsbygden börjar (1.2.2016)

Genom projekten utvecklar man näringar, informerar och utbildar samt förbättrar servicen och boendetrivseln på landsbygden. Fler än 1600 projekt väntar på beslut.

 

Statsbidrag för enskilda vägar 2016 (29.1.2016)

Enligt statsbudgeten är anslaget för statsbidrag för enskilda vägar 2016 åtta miljoner euro. Statens bidragsandel i fråga om specialobjekt har justerats för 2016. År 2016 är bidragets maximibelopp 65 procent av de godtagbara faktiska kostnaderna
 

Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna (28.1.2016)

Anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som uppgår till sammanlagt 585,4 miljoner euro, har tilldelats NTM-centralerna

 

Tekes finansiering skapar tillväxt och export (28.1.2016)

De små och medelstora företag som fått finansiering från Tekes ökade sin omsättning och export betydligt mer än små och medelstora företag i genomsnitt.
 
 

Mera nyheter