Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Nu kan skötselavtal för skötsel av landsbygdlandskap och skötsel av våtmarker ansökas (9.4.20199

Skötselavtal för skötsel av landsbygdslandskap och våtmarker kan 2019 endast ansökas för objekt som har etablerats med ersättning för icke-produktiva  investeringar På grund av finansieringsläget kan miljöavtal i år inte ansökas för helt nya områden.
 

Mer effekt i vattenskyddet i - sök understöd för vattenrestaureringar hos NTM-centralen (1.4.2019)

NTM-centralen beviljar understöd för vattendragsrestaureringar som förbättrar vattnens tillstånd samt för projekt som stöder verksamheten i och utvecklingen av regionala nätverk för vatten- och havsvård. Ansökningarna lämnas in till NTM-centralen senast 10.5.2019.
 

Finansiering för landsbygdsutveckling ger unga företagare hjälp på traven (29.3.2019)

Jordbrukare som börjar sin jordbrukarbana och andra landsbygdsföretagare får finansiering av medel för utveckling av landsbygden. Under den här EU-finansieringsperioden har landsbygdsfinansieringen hjälpt nästan 1400 unga företagare i det inledande skedet av deras företagarbana.