Nyheter

Startstöd till unga jordbrukare kan för fösta gången sökas elektroniskt (30.3.2015)

Startstöd till unga jordbrukare kan sökas för första gången också elektroniskt via Landsbygdsverkets e-tjänsten Hyrrä.

Avloppsvattenförordningens övergångsperiod förlängs med två år och lindringar bereds (26.3.2015)

Statsrådet har godkänt en förordning om förlängning av övergångsperioden för förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden, övergångsperioden förlängs med två år.

Sommarhastigheter tas i bruk före påsken (25.3.2015)

I år tas de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden ur bruk i hela landet under påskveckan. Avsikten är att övergå till sommarhastigheter senast 2.4.2015 i hela landet.

  Mera nyheter