Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i september (22.10.2019)

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i antalet med 6600 från föregående månad. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 har börjat  (21.10.2019)

Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 har börjat. Ansökan ska lämnas in till miljöministeriet och regionala NTM-centraler senast den 2.12.2019.

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats (16.10.2019)

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska vattentjänstverks internationella partnerskapsprojekt. Det nya finansieringsinstrumentet ska i huvudsak bidra till hållbara vattentjänster genom internationella partnerskap och samtidigt hjälpa att uppnå de FN-mål för hållbar utveckling som handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Stödansökningarna ska lämnas in till NTM-centralen i Södra Savolax senast den 13 december 2019.