Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter (29.5.2020)

Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020. Sjötrafiklagen tillämpas på farkoster och användningen av dem inom finskt vattenområde.

Antalet arbetslösa arbetssökande nästan fördubblades i april (27.05.2020)

Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt antalet heltidspermitterade bland dem berodde på begränsningsåtgärder på grund av coronapandemin.
 

NTM-centralerna har fått cirka 360 ansökningar om coronastöd för landsbygden och fiskerisektorn under den första ansökningsveckan (26.5.2020)

Sammanlagt cirka 360 ansökningar hade inkommit fram till måndagen den 25 maj. Av dessa var 180 ansökningar om temporärt understöd till företag på landsbygden (sammanlagt 1,6 miljoner euro) och 150 ansökningar om temporärt understöd till primärproduktionen (sammanlagt 1,4 miljoner euro). Ett trettiotal ansökningar hade inkommit om temporärt understöd till fiskerisektorn (sammanlagt cirka 0,6 miljoner euro).