Översvämningssituation


Vattenföringen i åarna har slutat att öka

Nyheter

Arbetslösheten förvärrades i mars (22.4.2014)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 315 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 28 700 fler än ett år tidigare.

 

NTM-centralernas personalresurser ska användas flexibelt (17.4.2014)

I fortsättningen en NTM-central kan ställa sin tjänsteman till en annan NTM-centrals förfogande, för att centralerna ska klara av sina lagstadgade uppgifter när personalresurserna minskar.

E-ansökan om jorbrukarstöd är i gång (9.4.2014)

De samlade elektroniska  ansökan om jorbrukarstöd har öppnats i Viputjänsten.

 

  Mera nyheter