Nyheter

Förvaltningen av företagsstöd koncentreras till fyra NTM-centraler (28.8.2014)

NTM-centralerna i Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax och Norra Österbotten kommer i fortsättningen att sköta de ärenden som gäller företagsstöd. Statsrådet beslutade om saken den 28 augusti 2014.
 

Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över (28.8.2014)

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten.

 

Nya utvecklingstjänster för SMF-företag vid NTM-centralerna 1.9.2014 (28.8.2014)

Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer.

 

Finska naturens dag firas 30.8.2014 (27.8.2014)

Idén med dagen är att fira vår unika natur och den glädje som vår natur ger oss och att inse vilken gynnsam effekt den har på välmåendet. Under dagen ordnas utflykter och evenemang på olika håll i Finland.

 

  Mera nyheter