Nyheter

Avloppsvattenförordningens övergångsperiod förlängs med två år och lindringar bereds (26.3.2015)

Statsrådet har godkänt en förordning om förlängning av övergångsperioden för förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden, övergångsperioden förlängs med två år.

Sommarhastigheter tas i bruk före påsken (25.3.2015)

I år tas de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden ur bruk i hela landet under påskveckan. Avsikten är att övergå till sommarhastigheter senast 2.4.2015 i hela landet.

355 400 arbetslösa arbetssökande i februari (24.3.2015)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 355 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 600 fler än ett år tidigare.
 

Nu kan ansökan om transportstöd göras elektroniskt (24.3.2015)

Ansökan om transportstöd för transporter som utförts år 2014 ska göras senast den 1 juni 2015.

  Mera nyheter