Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

Coronafinansiering - ansökningar och beslutningar 8.4.2020 kl. 15:

  • ansökningar: 9 624 st.
  • beslutningar: 175 st., bidrag 2 010 370 €

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

NTM-centralerna fattade sina första beslut om coronafinansiering 7.4.2020 (8.4.2020)

27 st beslut fattades, och 407 760 € beviljades i stöd.  Även om NTM-centralerna har riktat mer resurser till behandlingen av stödansökningar, kommer behandlingen att ta flera veckor på grund av det stora antalet ansökningar.
 

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård (7.4.2020)

Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, för miljövård i skärgården och för avfallshantering i skärgårds- och fjällområden.

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen (6.4.2020)

Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen.