Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Påverka vatten! (20.1.2020)

Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026 har börjat. Samrådet inleds den 20 januari och avslutas den 20 mars 2020.

Branschrapport: Omsättningen inom social- och hälsovårdstjänsterna ökar men förändringarna utmanar företag (15.1.2020)

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen står inför förändring. Nationella och globala förändringar skapar osäkerhet vilket kan försvåra planering och utveckling av företagens affärsverksamhet.

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna från och med 7.1.2020 (7.1.2020)

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.