Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Sammanlagt 20 städer och samkommuner har valts ut till fortsatt beredning av de kommunala sysselsättningsförsöken (9.12.2019)

Inom den utsatta tiden ansökte 30 kommuner och samkommuner om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken som bereds för närvarande. I försöken deltar sammanlagt 123 kommuner. Av ansökningarna valdes 20 ut för en fortsatt beredning.

Republikens presidents internationaliseringspris till Keitele Forest, Smartly och Cursor (29.11.2019)

Republikens president Sauli Niinistö har i dag beviljat årets internationaliseringspris. Som årets tillväxtföretag belönades det ledande finländska företaget inom mekanisk träförädling, Keitele Forest Oy. Nykomlingsföretag är Smartly.io Solutions som tillhandahåller verktyg för riktad och automatiserad digital reklam. Samarbetspriset gick till utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamn-regionen Cursor Oy, som har spelat en viktig roll för att få utländska investeringar till ett värde av 2 miljarder euro till Kymmenedalen.

Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet (28.11.2019)

I oktober genomfördes en enkät som riktades till sammanlagt 15 NTM-centralers och 15 TE-byråers intressentgrupper, såsom styrande ministerier och ämbetsverk samt serviceproducenter och myndighetspartner. Resultaten visar att NTM-centralerna och TE-byråerna upplevs som viktiga regionala påverkare och som sakkunniga myndigheter som är bra på att samarbeta och lätta att närma sig.