Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Statens finansiering till företag höjs på grund av coronavirusläget – en miljard euro till företagsstöd (27.3.2020)

NTM-centralernas stöd riktas till företag som sysselsätter 1–5 personer.

Ändringar i utvecklingstjänster för företag på grund av coronavirusepidemin (27.3.2020)

Den viktigaste ändringen gäller prissättningen av tjänsterna. Stödnivån höjs tillfälligt för tjänsterna Analys och Konsultering så att företaget betalar 30 euro + moms per konsulteringsdag.

Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden (25.3.2020)

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019.