Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

Coronafinansiering - ansökningar och beslut 9.4.2020 kl. 15:

  • ansökningar: 10 401 st.
  • beslut: 298 st., beviljat stödbelopp 3 907 430 €

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Regeringen tryggar verksamhetsförutsättningar för företag på landsbygden samt för jordbruket och fisket (9.4.2020)

Regeringen har i sitt andra tilläggsbudgetförslag för 2020 beslutat att stöda företag på landsbygden och inom jordbruk och trädgårdsodling med 30 miljoner euro. Ett anslag på 10 miljoner euro anvisas till företag inom fiskerinäringen. Utöver detta förbereder man för att öka statsborgen för lantgårdar samt stöda verksamhetsförutsättningarna för vattenförsörjning.
 

Viktig information för företagare som anmäler sig som arbetssökande (8.4.2020)

Du kan få det stöd som avses i lagen från och med att kriterierna för stödet uppfylls och du registrerar dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16.3.2020-30.6.2020. Om kriterierna uppfylls kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd redan från och med 16.3.2020 om du anmäler dig som arbetssökande senast 15.4.2020.
 

NTM-centralerna fattade sina första beslut om coronafinansiering 7.4.2020 (8.4.2020)

27 st beslut fattades, och 407 760 € beviljades i stöd.  Även om NTM-centralerna har riktat mer resurser till behandlingen av stödansökningar, kommer behandlingen att ta flera veckor på grund av det stora antalet ansökningar.