Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Driftsavbrott i livsmedelsverkets e-tjänster den 25–27 november 2019 (21.11.2019)

Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från måndag till onsdag den 25–27 november 2019. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen.

Sammanlagt 30 ansökningar om att delta i kommunala sysselsättningsförsök lämnades in (20.11.2019)

Det inkom 30 ansökningar om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken inom utsatt tid. Ministeriet fastställer försökskommunerna i december. Försöken inleds våren 2020 när riksdagen har godkänt försökslagen som bereds.

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster (8.11.2019)

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken kan ha inverkan på postens genomgång även längre p.g.a. postanhopningen under strejken.