Nyheter

ANM inleder samarbetsförhandlingar vid ministeriet och NTM-centralerna (16.9.2014)

Regeringens sparbeslut och det minskade tekniska stödet i EU:s strukturfondsfinansiering leder till att samarbetsförhandlingar inleds vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet.

 

Handels- och föreningsregistrens kundservice koncentreras till Patent- och registerstyrelsen (15.9.2014)

Reformen avses träda i kraft i september 2015. Från och med då handlägger NTM-centralerna inte längre ärenden som gäller handels- och föreningsregistret.

 

Ansökan om företagsfinansiering har öppnats (15.9.2014)

Ansökningarna om företagsstöd lämnas i fortsättningen in hos NTM-centralen via e-tjänsten.

 

 

  Mera nyheter