Nyheter

Ändringar i avgifterna för trafiktillstånd (27.1.2015)

Nivån på avgifterna för trafiktillstånd har justerats, de största enskilda ändringarna har gjorts i avgifterna för godstrafiktillstånd.

 

En välmående landsbygd med lokala krafter - 54 nya Leadergrupper inleder arbetet (22.1.2015)

Jord- och skogsbruksministeriet har valt 54 Leadergrupper som under åren 2015–2020 utvecklar landsbygden över hela landet.
 

Uppsägningarna vid NTM-centralerna förutsätter kraftig reform av verksamheten (20.1.2015)

De samarbetsförhandlingar vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet som inleddes i september 2014 har nu slutförts.

  Mera nyheter