Översvämningssituation


Vattenföringen i åarna har slutat att öka

Nyheter

NTM-centralernas personalresurser ska användas flexibelt (17.4.2014)

I fortsättningen en NTM-central kan ställa sin tjänsteman till en annan NTM-centrals förfogande, för att centralerna ska klara av sina lagstadgade uppgifter när personalresurserna minskar.

E-ansökan om jorbrukarstöd är i gång (9.4.2014)

De samlade elektroniska  ansökan om jorbrukarstöd har öppnats i Viputjänsten.

 

Uppföljningen av havets tillstånd utvecklas, berätta din åsikt senast den 23.5. (7.4.2014)

Vid samrådet önskar man höra allmänhetens åsikter om uppföljningsprogrammets tillräcklighet och kvalitet.

  Mera nyheter