Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt (21.3.2019)

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var ungefär 2 miljarder euro totalt år 2018. Jordbruksstöden är viktiga för den regionala ekonomin och har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi.

Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna (18.3.2019)

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen.
 

Arbetslivsbarometern 2018: Tron på att finna nytt arbete rekordstark (12.3.2019)

Löntagarna har ljus syn på arbetsmarknaden: 43 procent tror att de säkert kommer att hitta ett jobb som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de blir arbetslösa.