Nyheter

Prövningsbaserade statsbidrag och vattentjänstunderstöd för år 2015 lediga att sökas (17.10.2014)

Miljöministeriets prövningsbaserade statsbidrag och jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets vattentjänstunderstöd är lediga att sökas.

Elektronisk blankett för muddring och slåtter (16.10.2014)

Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ort. Blanketten skickas vidare till områdets NTM-central och behandlingen av anmälan blir enklare och enhetligare. En svensk blankett tas i bruk under oktober.

Röstning igång om landbygdsnätverkets tävlingen Bästa Praxis 2014 (7.10.2014)

Tävlingen Bästa praxis 2014 syftar till att informera om god praxis som skapats inom ramen för programmen för utveckling av landsbygden i Finland samt till att sprida användbara idéer och verksamhetsmodeller.

  Mera nyheter