Nyheter

Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag (26.11.2015)

Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av den totala exporten av trävaror.

Solelens och vindkraftens andelar ökar i produktionen av förnybar energi (25.11.2015)

Den totala användningen av förnybar energi kommer att öka avsevärt fram till år 2020.

 

 

337 700 arbetslösa arbetssökande i oktober (24.11.2015)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 337 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 17 800 fler än ett år tidigare.

 

Mera nyheter