Nyheter

Fortfarande få observationer av blågrönalger (23.7.2015)

Mängden blågrönalger i insjöarna är fortfarande liten för tidpunkten. Endast ett fåtal observationer har gjorts i Finlands kustområden.

369 000 arbetslösa arbetssökande i juni (21.7.2015)

Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 39 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.
 

Blomningarna av blågrönalger har ökat (16.7.2015)

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna har mängden blågrönalger har ökat något, men mängden är fortfarande liten.

  Mera nyheter