Nyheter

En extra satsning på 10 miljoner euro för SMF-företags internationalisering (29.1.2015)

Regeringen fördelade 10 miljoner euro för små och medelstora företags internationalisering. Understöden riktas i synnerhet till konsulteringsprojekt som stärker företags beredskap för internationalisering. Anlaget fördelas till NTM-centralerna i södra och västra Finland.

Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna - Bekämpning av förlängd arbetslöshet prioriteras (29.1.2015)

Regeringen beslutade om den regionala fördelningen av anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I fördelningen av anslag prioriterades särskilt sänkning av långtidsarbetslösheten.
 

Miljöskyddstillsyn som utförs av NTM-centralerna och kommunerna är avgiftsbelagd från och med början av året 2015 (28.1.2015)

Enligt miljöskyddslagen som trädde i kraft i början av september 2014 kan statens och kommunens miljöskyddsmyndigheter ta ut en tillsynsavgift.

  Mera nyheter