Nyheter

Enkät om utvecklandet av arbetskraftsutbildningen pågår fram till 12.9.2016 (26.8.2016)

Arbets- och näringsministeriet reformerar som bäst arbetskraftsutbildningen. Genom att besvara enkäten kan du ge förslag på hur utbildningen borde utvecklas i framtiden.

I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten (25.8.2016)

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. På Finlands öppna havsområden har inga ytblomningar av blågrönalger observerats.

Nätverket Natura 2000 kompletteras med havsområden (25.8.2016)

Miljöministeriet uppdaterar de uppgifter om Natura 2000-områdena som har naturvetenskaplig karaktär och kompletterar Natura 2000-nätverket. Ministeriet efterlyser synpunkter både på uppdateringen av uppgifterna om de nuvarande skyddsområdena och på utvidgningen av nätverket Natura 2000.