Nyheter

Stora investeringar vitamininjektioner för regionerna (24.9.2015)

Den ekonomiska utvecklingen kommer också fortsättningsvis att vara svag på olika håll i Finland under den närmaste framtiden. Inom industrin kan det inom vissa regioner äntligen skönjas svaga tecken på positiv utveckling.

Kommuner bör bereda sig på att ta emot invandrare (22.9.2015)

Nästa år kommer minst 10 000 invandrare att flytta till kommunerna i Finland. Siffran är flerfaldig jämfört med tidigare år. Arbets- och näringsministeriet tillsammans med NTM-centralerna har ansvaret för att invandrare hänvisas till kommuner.

Arbetslösheten ökade och antalet lediga jobb ökade i augusti (22.9.2015)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av augusti sammanlagt 346 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 27 300 fler än ett år tidigare.

  Mera nyheter