Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Stöden till jordbruket och landsbygden upprätthåller produktionen och livskraften (21.3.2018)

I stöd till jordbruken och landsbygden i Finland betalades sammanlagt ca 2 miljarder euro år 2017.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari (20.3.2018)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 276 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 000 färre än ett år tidigare.

Finland har möjlighet att profilera sig som ett ledande land inom ekologiska naturprodukter (15.3.2018)

Efterfrågan på ekologiska naturprodukter ökar, på samma sätt som efterfrågan på nästan alla ekologiska produkter. Finland har världens största certifierade plockningsområde för ekologiska naturprodukter, nästan 12 miljoner hektar.

Tillväxt kan väntas i alla branscher (15.3.2018)

Vårens utsikter i branscherna har samlats in från livsmedelsbranschen, företagstjänsterna, gruvdriften, turismen, trävarubranschen, branschen för social- och hälsotjänster och branschen för förnybar energi.