Nyheter

314 500 arbetslösa arbetssökande i september  (21.10.2014)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 600 fler än ett år tidigare.

Prövningsbaserade statsbidrag och vattentjänstunderstöd för år 2015 lediga att sökas (17.10.2014)

Miljöministeriets prövningsbaserade statsbidrag och jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets vattentjänstunderstöd är lediga att sökas.

Elektronisk blankett för muddring och slåtter (16.10.2014)

Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ort. Blanketten skickas vidare till områdets NTM-central och behandlingen av anmälan blir enklare och enhetligare. En svensk blankett tas i bruk under oktober.

  Mera nyheter