Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Utvecklingstjänster för företag ska konkurrensutsättas under 2020 (20.1.2020)

Upphandlingen av utvecklingstjänster för företag baserar sig på ett ramavtal som kommer att löpa ut i slutet av 2020. I en utredning som publicerades hösten 2019 bedömdes tjänsterna fungera väl och vara effektiva och av den här anledningen kommer tjänsterna att erbjudas också under 2021.

Påverka vatten! (20.1.2020)

Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026 har börjat. Samrådet inleds den 20 januari och avslutas den 20 mars 2020.

Branschrapport: Omsättningen inom social- och hälsovårdstjänsterna ökar men förändringarna utmanar företag (15.1.2020)

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen står inför förändring. Nationella och globala förändringar skapar osäkerhet vilket kan försvåra planering och utveckling av företagens affärsverksamhet.