Nyheter

Våtmarksinvesteringarna ökar (27.4.2016)

Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker och iståndsätta naturbeten och vårdbiotoper. I fjol översteg ansökningarna om stöd för de här icke-produktiva investeringarna alla förväntningar.

351 000 arbetslösa arbetssökande i mars (26.4.2016)

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsätningsöversikt.

NTM-centralerna har lyckats bibehålla en god kundnöjdhet (20.4.2016)

Kunderna är nöjda med NTM-centralernas service som de upplever som sakkunnig och vänlig. Kunderna förväntar sig att det ska gå smidigt att uträtta ärenden med NTM-centralen. För allt fler kunder betyder det välfungerande e-tjänster.