Nyheter

Det regionala transportstödet fortsätter (22.12.2014)

Statsrådet utfärdade den 18 december 2014 en förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017. Förordningen om regionalt transportstöd träder i kraft den 1 januari 2015. Transportstödet är avsett för transporter av produkter som små och medelstora företag (SMFföretag) verksamma i glesbebyggda områden har tillverkat.

Ansökan om utvecklingsstöd för landsbygden börjar etappvis i vår (17.12.2014)

Enligt Landsbygdsverkets bedömning kan startstöd till unga jordbrukare börja sökas i mars, företags- och projektstöd för landsbygden i april och investeringsstöd för gårdsbruksenheter i maj.

 

Trafiken inför julen börjar redan under veckoslutet (17.12.2014)

Trafiken inför julen börjar i år redan på fredag 19.12 mitt på dagen, men fördelas på flera dagar. Trafiken på landsvägarna är som livligast tisdag 23.12, dagen före julafton.

  Mera nyheter