Nyheter

Handels- och föreningsregistrens kundservice koncentreras till Patent- och registerstyrelsen (15.9.2014)

Reformen avses träda i kraft i september 2015. Från och med då handlägger NTM-centralerna inte längre ärenden som gäller handels- och föreningsregistret.

 

Ansökan om företagsfinansiering har öppnats (15.9.2014)

Ansökningarna om företagsstöd lämnas i fortsättningen in hos NTM-centralen via e-tjänsten.

 

 

Webbplatsen landsbygd.fi förnyade (11.9.2014)

Webbplatsen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, landsbygd.fi, har förnyats. Den nya webbplatsen står klar att möta behov och utmaningar under programperioden 2014–2020, men den för även fram det arbete som gjorts under de tidigare landsbygdsprogrammen.

  Mera nyheter