Nyheter

Blomningarna i sjöarna har minskat sedan förra veckan, i öppna havsområden förekommer alger blandade i vattnet (20.7.2017)

Väderförhållanden har fortsättningsvis dämpat algblomningarnas tillväxt och observationerna i sjöar har minskat sedan förra veckan.

Understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin får sökas fram till 30.9. (19.7.2017)

Att hålla svin utomhus är från och med 1.1.2018 tillåtet endast i hägn som har försetts med lämpliga dubbla stängsel eller med sådana dubbla elstängsel som satts upp i anslutning till ett befintligt stängsel.

Antalet renkrockar sjönk tack vare appen Porokello (3.7.2017)

Efter att Porokello-systemet infördes sjönk antalet renkrockar under 2016.