Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan – stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni (4.6.2020)

Förplägnadsföretag kan få stöd för att anställa en arbetstagare när verksamheten inleds på nytt samt gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. För betalningen av stödet och gottgörelsen ansvarar NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15. (1.6.2020)

Coronafinansieringen som beviljas av NTM-centralerna upphör på måndag den 8 juni kl. 16.15. Ansökningar som inkommit fram till ansökans giltighetstid behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.  För att häva ansökningskön görs ytterligare rekryteringar vid NTM-centralerna för behandling av både ansökningar och utbetalningar.
 

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter (29.5.2020)

Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen (782/2019) träder i kraft 1.6.2020. Sjötrafiklagen tillämpas på farkoster och användningen av dem inom finskt vattenområde.