Nyheter

Vinterhastigheterna tas i bruk nästa vecka (23.10.2014)

På motorvägarna är den högsta tillåtna hastigheten 100 km/h och på största delen av de övriga landsvägarna 80 km/h.

 

Understöd för miljöfostran kan nu beviljas också för regionala projekt (21.10.2014)

I höst regionalt betydelsefulla projekt för miljöfostran kan ansöka om och beviljas miljöministeriets statsunderstöd beroende på prövning. Hittills har dessa understöd endast riktats till projekt med riksomfattande betydelse.

314 500 arbetslösa arbetssökande i september  (21.10.2014)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 600 fler än ett år tidigare.

  Mera nyheter