Nyheter

329 500 arbetslösa arbetssökande i september (25.10.2016)

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 100. Det fanns i september 82 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 15 900 fler än för ett år sedan.

Branschrapporten: EU-målet för förnybar energi år 2020 snart uppnått (24.10.2016)

År 2015 var andelen fossila bränslen av den totala förbrukningen av energi 37 % och andelen förnybar energi å sin sida 35 %. I slutet av 2016 kommer förhållandet troligtvis att vara det motsatta och andelen förnybara energikällor passerar andelen fossila energikällor inom energiförbrukningen.
 

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats, projekten ska bidra till att genomföra METSO-programmet (20.10.2016)

Ansökan som gäller landsomfattande utvecklingsprojekt för naturvården har öppnats. Projekten ska bidra till att genomföra METSO och särskilt att trygga den biologiska mångfalden i ekonomiskogar.