Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Det resultatinriktade pilotprojektet som siktade på sysselsättning och utbildning av unga har slutat med gott resultat (29.1.2020)

Inom de nationella tjänsterna "Unga i jobb!"  och "Unga framåt i arbetslivet!" fick unga under 30 hjälp med att hitta sysselsättning på öppna arbetsmarknaden, att avlägga sin första examen eller med att sysselsätta sig själva som företagare. Ungefär 9 000 unga gick med i tjänsten och ungefär 5 000 unga uppnådde målen.
 

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december (24.1.2020)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 257 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 100. Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.
 

Utvecklingstjänster för företag ska konkurrensutsättas under 2020 (20.1.2020)

Upphandlingen av utvecklingstjänster för företag baserar sig på ett ramavtal som kommer att löpa ut i slutet av 2020. I en utredning som publicerades hösten 2019 bedömdes tjänsterna fungera väl och vara effektiva och av den här anledningen kommer tjänsterna att erbjudas också under 2020.