Nyheter

I havsområdena rikligt med blågrönalger (24.7.2014)

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger.  I insjöarna är förekomsten av blågrönalger normal för tidpunkten och i sjöarna har man observerat några rikliga blomningar.

337 200 arbetslösa arbetssökande i juni (22.7.2014)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juni sammanlagt 337 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 35 500 fler än ett år tidigare.

 

Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena

Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna sedan förra veckan. Algobservationerna är färre än genomsnittet för denna tid på året, fastän några enstaka rikliga blomningar har observerats.

  Mera nyheter