Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Sök coronafinansiering (e-tjänst) >>>

 

Nyheter

Stor efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering (2.4.2020)

Efterfrågan på NTM-centralernas coronafinansiering har varit stor. De första besluten kan fattas efter att förordningen trätt i kraft, som det nu ser ut kommer det att ske måndagen den 6.4.2020. NTM-centralerna är beredda att behandla ansökningarna snabbt och de behandlas vid samtliga NTM-centraler.
 

Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter (31.3.2010)

Hos NTM-centralen kan du ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Sök statsborgen med blankett 493 senast 30.4.2020.

Sommarhastigheter i bruk mars–april (30.3.2020)

Avskaffandet av vinterns och den mörka tidens hastighetsbegränsningar inleds tisdagen den 31 mars. Övergången till sommarhastigheter sker stegvis eftersom körförhållandena inte är likadana överallt i Finland. Sommarhastigheterna tas i bruk senast den 24 april i hela Finland.
 

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3 (30.3.2020)

I denna exceptionella situation finansierar NTM-centralerna företag med högst fem anställda. Ansökningen öppnas tisdagen den 31 mars 2020 på NTM-centralens webbsidor. Samtidigt lanserar NTM-centralerna en riksomfattande rådgivningstjänst för detta ändamål.