Nyheter

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas (7.12.2016)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering.

Statsborgen för banklån som förbättrar jordbrukens likviditet lediganslås (2.12.2016)

Gårdar kan söka om stadsborgen för banklån som förbättrar jordbrukens likviditet. Ansökan skickas till NTM-centralen senast 31.1.2017.
 

Det totala antalet taxitillstånd i kommunerna i Finland har fastställts för år 2017 (1.12.2016)

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax och NTM-centralen i Nyland har fastställt det kommunspecifika totala antalet taxitillstånd (kvoter) i kommunerna och de sammanslagna kommunerna i sina verksamhetsområden.