Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i januari (25.2.2020)

Vid Arbets- och närings-byråerna fanns det i januari 251 700 arbetslösa arbetssökande, 200 fler än ett år tidigare. Men från föregående månad minskade antalet med 6000.

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018, en ny lag har börjat beredas (19.2.2020)

NTM-centralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna beviljades för skador på jordbruket.
 

SMF-företagsbarometern: Små och medelstora företags förväntningar om framtiden är stabila men anspråkslösa (11.2.2020)

Den ekonomiska situationen sporrar inte till tillväxt, investeringar och inte heller till att öka antalet arbetstillfällen. Vart fjärde SMF-företag anser att kampen mot klimatförändringen erbjuder nya affärsmöjligheter.