Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/levatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti.

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

I augusti fanns det 329 700 arbetslösa arbetssökande (22.9.2020)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 329 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 97 100 fler än ett år tidigare.

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen (15.9.2020)

Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Stor efterfrågan på understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka (11.9.2020)

Ägare till oljeuppvärmda småhus är villiga att byta sitt uppvärmningssystem mot mer hållbara lösningar.