Nyheter

Kampanjen min naturgåva till hundraåringen inleds (11.1.2017)

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker.
 

Statsrådet har gett en förordning om avgiftsbelagda prestationer 2017 (11.1.2017)

Statsrådets förordning om NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2017.