Nyheter

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling öppnats (26.6.2015)

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling som beviljas under programperioden 2014–2020 öppnats. Sist i raden var ansökningarna om investeringsstöd för gårdsbruk, utbildnings- och samarbetsprojekt samt investeringar i vattentjänster och byanät.

Blågrönalgsblomningarna fortfarande få (25.6.2015)

Blågrönalgsblomningarna är fortfarande få i insjöarna. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett fåtal observationsplatser i insjöarna. På Finlands havsområden har inga blågrönalger observerats.

330 000 arbetslösa arbetssökande i maj (24.6.2015)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 329 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 27 400 fler än ett år tidigare.
  Mera nyheter