Nyheter

Understöd för miljöfostran kan nu beviljas också för regionala projekt (21.10.2014)

I höst regionalt betydelsefulla projekt för miljöfostran kan ansöka om och beviljas miljöministeriets statsunderstöd beroende på prövning. Hittills har dessa understöd endast riktats till projekt med riksomfattande betydelse.

314 500 arbetslösa arbetssökande i september  (21.10.2014)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av september sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 600 fler än ett år tidigare.

Prövningsbaserade statsbidrag och vattentjänstunderstöd för år 2015 lediga att sökas (17.10.2014)

Miljöministeriets prövningsbaserade statsbidrag och jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets vattentjänstunderstöd är lediga att sökas.

  Mera nyheter