Nyheter

Förvaltningen av företagsstöd koncentreras till fyra NTM-centraler (28.8.2014)

NTM-centralerna i Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax och Norra Österbotten kommer i fortsättningen att sköta de ärenden som gäller företagsstöd. Statsrådet beslutade om saken den 28 augusti 2014.
 

Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över (28.8.2014)

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten.

 

Nya utvecklingstjänster för SMF-företag vid NTM-centralerna 1.9.2014 (28.8.2014)

Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer.

 

  Mera nyheter