Översvämningssituation


Vattenföringen i åarna ökar

Nyheter

E-ansökan om jorbrukarstöd är i gång (9.4.2014)

De samlade elektroniska  ansökan om jorbrukarstöd har öppnats i Viputjänsten.

 

Uppföljningen av havets tillstånd utvecklas, berätta din åsikt senast den 23.5. (7.4.2014)

Vid samrådet önskar man höra allmänhetens åsikter om uppföljningsprogrammets tillräcklighet och kvalitet.

Puolitaival direktör vid NTM-centralen i Egentliga Finland (27.3.2014)

Kimmo Puolitaival har valts till direktör för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens vid NTM-centralen i Egentliga Finland.


 

  Mera nyheter