Nyheter

Bioekonomi är en möjlighet för träförädling (27.11.2014)

Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Trä- och sågvaruindustrin kommer även i fortsättningen att vara en betydande bransch i Finland och trä är ett av de viktigaste materialen i genomförandet av den bioekonomiska strategin.
 

NTM-centralerna har fastställt det högsta antalet taxitillstånd per kommun för år 2015 (27.11.2014)

NTM-centralerna fastställer årligen det högsta antalet taxitillstånd per kommun. Beslutet träder i kraft 1.1.2015 och gäller under perioden 1.1.2015 – 31.12.2015.
 

Ministrar avtalade om gemensamma mål för reformen av NTM-centralerna (27.11.2014)

Alla 15 NTM-centraler tillhandahåller fortfarande NTM-tjänster, även om det görs ändringar inom förvaltningen.

  Mera nyheter