STÖRNING I PRESSMEDDELANDETJÄNSTEN

Det har uppstått ett problem vid utskick av NTM-centralens nationella pressmeddelanden. Problemet håller på att åtgärdas. Distribution av de regionala pressmeddelanden fungerar som vanligt. Vi beklagar störningen!

Alla NTM-centralens pressmeddelanden finns i vår webbtjänst på Pressmeddelanden – sida.

Nyheter

Skuldsättningen för underhåll av trafiknätet minskas enligt användarnas önskemål (8.2.2016)

Åtgärder som minskar skuldsättningen planeras enligt strategiska riktlinjer. Det är kundernas behov, hanteringen av underhållsskulden, digitaliseringen och nya tjänster som avgör hur åtgärderna väljs ut.
 

Fattandet av beslut om projektstöd för landsbygden börjar (1.2.2016)

Genom projekten utvecklar man näringar, informerar och utbildar samt förbättrar servicen och boendetrivseln på landsbygden. Fler än 1600 projekt väntar på beslut.
 

Statsbidrag för enskilda vägar 2016 (29.1.2016)

Enligt statsbudgeten är anslaget för statsbidrag för enskilda vägar 2016 åtta miljoner euro. Statens bidragsandel i fråga om specialobjekt har justerats för 2016. År 2016 är bidragets maximibelopp 65 procent av de godtagbara faktiska kostnaderna
 

Mera nyheter