Nyheter

Årlig tillsyn av godstrafiken och kollektivtrafiken 2013 och tillsynen 2014 (31.10.2014)

NTM-centralen i Södra Österbotten utövar riksomfattande tillsyn av att de som idkar godstrafik och kollektivtrafik uppfyller tillståndskraven.
 

Vinnarna i tävlingen Bästa gärningar för livskraftig och trivsam landsbygd har utsetts (31.10.2014)

De bästa landbygdsgärningarna 2014 har utsetts. Vinnarna har främjat företagande, kultur, boendetrivsel och energisjälvförsörjning på landsbygden.
 

Vinterhastigheterna tas i bruk veckan 44 (23.10.2014)

På motorvägarna är den högsta tillåtna hastigheten 100 km/h och på största delen av de övriga landsvägarna 80 km/h.

  Mera nyheter