Pressmeddelanden 2019

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien yleishyödyllisten investointien ja kehittämishankkeiden haku kunnille ja muille yleishyödyllisille toimijoille (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon rahoitusesityksiä toiminta-alueensa kunnilta ja muilta yleishyödyllisiltä toimijoilta ympäristön tilaa parantavista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä kehittämis- ja investointihankkeista.

Tässä vaiheessa ELY-keskus suuntaa Maaseuturahaston varoja enintään 3 miljoonaa euroa ympäristön tilaa parantaviin rakentamis- ja kehittämishankkeisiin (myös yritysten verkostoitumiseen). Esimerkkejä:

  • reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit),
  • vesihuolto,
  • vesistöjen tilan parantaminen,
  • ilmastonmuutokseen varautuminen (esim. tulvasuojelu),
  • merkittävät kulttuuriperintöä hyödyntävät/parantavat investoinnit.

Hankkeiden tulee sijaita muualla kuin Oulun kaupungin keskustan alueella ja ne rahoitetaan pisteytysjärjestyksessä, jossa huomioidaan mm. hankkeiden laatu ja vaikuttavuus. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat rahoituksen ehtoina.

ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot, jotka vaihtelevat hanketyypin mukaan 50 - 100%.

Rahoituspäätökset tehdään ensisijaisesti valintajaksojen (31.10.2019 ja 31.3.2020) päätyttyä. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisää tietoa hakemisesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kehittamishankkeet > valitse aluevalinnasta Pohjois-Pohjanmaa.

Ilmoittaudu hakemisesta etänä järjestettävään infoon 3.9.2019 klo 9:30 tai 13.9. klo 13:00 tästä.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Tiina Suutari, p. 0295 038 138
Asiantuntija Kukka Kukkonen, p. 0295 038232
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Uppdaterad