Pressmeddelanden 2018

De nationella projektbidragen för miljöfostran har beviljats

NTM-centralen i Mellersta Finland har fattat beslut om de projekt som får projektbidrag för miljöfostran i år. Det sammanlagda bidragsbeloppet 241 465 euro beviljas 14 projekt som främjar särskilt klimatfostran, undervisning om hållbar utveckling som helhet och teman som anknyter till kulturarvsåret.

Totalt 55 projekt ansökte om bidrag och det ansökta beloppet var sammanlagt 1 366 183 miljoner euro. Projekten motsvarande ansökningsrundans prioriteringar i huvudsak mycket väl. Många projektplaner anknöt till aktuella diskussionsämnen i fältet för miljöfostran, t.ex. till miljö- och klimatångest och olika sätt att hantera dem. Det fanns åter ett överutbud av utmärkta projekt. Alla projekt som beviljades finansiering genomförs av mycket kompetenta aktörer med utmärkta nätverk. De flesta projekten är riksomfattande utvecklingsprojekt som ger nytta på en bred front. Det var också möjligt att finansiera en del regionalt betydande projekt.

– Ansökningsrundan visade åter en gång att det finns både kompetens och vilja att utföra ett mångsidigt arbete med ett starkt genomslag i området för miljöfostran i Finland, säger experten på miljöfostran Tanja Tuulinen. – Dessutom samarbetar många aktörer på ett mönstergillt sätt, vilket naturligtvis ger verksamheten större genomslag.

Korta beskrivningar av de projekt som beviljades finansiering finns i slutet av detta meddelande.

Mer information:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Information om projektbidrag till miljöfostran och förteckningar över projekt som fått finansiering under tidigare år: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus


Uppdaterad