Pressmeddelanden 2017

Yleisötilaisuus 21.9.2017 E18 Turun kehätien Naantalin ja Raision välille valmistuvasta yleissuunnitelmasta (Varsinais-Suomi)

E18 Turun kehätien suunnitelmia on tarkennettu ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen valittujen vaihtoehtojen pohjalta. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 21.9.2017 Raision kaupungintalolla klo 17–19.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle virtuaalisella, kolmiulotteisella esittelymallilla. Yksityiskohtia voi tarkastella suunnittelijoiden kanssa tarkemmin myös suunnittelumallista tai perinteisesti suunnitelmakartoilta. Suunnitelmakarttaluonnokset löytyvät myös hankkeen hankkeen nettisivuilta.

Yleissuunnitelman toimenpiteinä esitetään, että

  • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
  • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
  • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
  • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
  • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
  • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
  • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
  • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
  • Seututielle 185 MEyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.
  • Pernon eritasoliittymän ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoja parannetaan. Eritasoliittymän ramppien päihin toteutetaan liikennevalot.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut. Nopeusrajoitus kehätiellä on Satamatien ja Järvelän eritasoliittymän välillä 50 km/h, Järvelän eritasoliittymän ja Raisionkaaren eritasoliittymän välillä 80 km/h ja Raision keskustan kohdalla 60 km/h.

Yleissuunnitelma valmistuu lokakuun 2017 lopulla.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 040 583 2078


Uppdaterad