Pressmeddelanden 2018

Voikosken kalatietä koskevat valitukset hylättiin (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Häme)

Vaasan hallinto-oikeus (13.9.2016) ja korkein hallinto-oikeus (8.2.2018) hylkäsivät voimayhtiön valitukset, jotka koskevat Mäntyharjunreitin Voikosken kalatien rakentamista ja sen lupamääräyksiä. Hallinto-oikeus palautti kuitenkin Itä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi voimalaitoksen juoksutusta sekä virtaamia ja vedenkorkeuksia käsitelleet lupamääräykset.

Oikeuden päätökset tarkoittavat, että Voikoskeen tulee rakentaa uuden voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä luonnonmukainen kalatie, jonka vesimäärä on ajanjaksolla 15.4. – 31.10. vähintään 0,5 m3/s ja ajanjaksolla 1.11. – 14.4. vähintään 0,4 m3/s. Kalatien yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat tulee hyväksyttää Pohjois-Savon ELY-keskuksella ja kalatie tulee ottaa käyttöön viimeistään kun uusi voimalaitos otetaan käyttöön.

Kalatien toimivuutta on tarkkailtava viiden vuoden ajan kalatien valmistumisesta ja sen toimivuus on saatava mahdollisimman hyväksi sekä tarvittaessa on muutettava kalatien rakenteita ja virtaamia. Seurantajakson jälkeen, kuuden vuoden kuluessa kalatien käyttöönottamisesta on toimitettava uusi hakemus aluehallintovirastoon kalatietä koskien lupamääräysten tarkistamiseksi.

- Itä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös sekä hallinto-oikeuksien päätökset ovat merkittäviä yleisen kalatalousedun kannalta ja myös odotusten mukaisia ottaen huomioon, että yhtiöllä on ollut ehdoton kalatievelvoite vuodesta 1923. Lisäksi noin 100 vuotta vanhan voimalaitospadon rakentamisen aiheuttamia merkittäviä kalataloudellisia haittoja ei ole koskaan korvattu tai määrätty kompensoitavaksi, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, puh. 029 5024037
Kalastusbiologi Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 080

 


Uppdaterad