Nyheter 2017

Nyheter 2017

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2017. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet. Normalt får 75 % av ersättningen betalas ut i förskott, men tack vare det undantag som EU-kommissionen godkänt är andelen större. På grund av motsvarande undantag betalades förhöjda förskott också hösten 2016.

Den 5 oktober börjar Landsbygdsverket också betala ut restbeloppen av stödet för växthusproduktion. I oktober utbetalas dessutom stödet per djur för renhushållning och stödet för biodling. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Läs mera:


Uppdaterad