Pressmeddelanden 2018

Valtatien 27 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Riihitie - mt 7622 (Kumisevantie), Haapajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut maantielain mukaisen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 27 välille Riihitie – mt 7622 (Kumisevantie). Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Haapajärven kaupungin kanssa.

Väylä on suunniteltu sijoitettavaksi valtatien pohjoispuolelle. Väylä liitetään molemmissa päissä olemassa oleviin kevyen liikenteen yhteyksiin. Suunnittelujakson keskellä Viikatetien ja Konikujan välisellä osuudella suunnitelma liittyy erillisessä suunnitelmassa "Vt 27 ja Silatien liittymän suunnittelu" osoitettuun erilliseen kevyen liikenteen väylään.

Suunnittelun aikana kiinteistöillä tehdään tutkimuksia ja mittauksia. Maantielain 16 §:n mukaan kiinteistöillä on sallittava suunnittelutyön edellyttämien mittausten, tutkimusten ja muiden valmistelevien toimenpiteiden suorittaminen. Kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta suunnittelu saattaa koskea, on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki 16 § ja 27 §).

Suunnitelmaluonnoksia esitellään asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille syksyllä 2018 ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Tekninen johtaja Vesa Savolainen, Haapajärven kaupunki, p. 044 4456 146
Projektipäällikkö Juha Vikiö, Sitowise Oy, p. 040 168 2671


Uppdaterad