Pressmeddelanden 2018

NTM-centralen i Nyland har publicerat sin plan för väghållningen och trafiken

Den nya planen för väghållningen och trafiken 2019–2022 beskriver väghållningens nuläge och utsikterna för de kommande åren. Planen som publicerats på webben ger dig ingående information om verksamheten, målen, ekonomin och nyckeltalen för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM‑centralen i Nyland. Planen utarbetas årligen för den kommande fyraårsperioden och geografiskt omfattar den Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Planen publiceras endast i digital format och du hittar den på adressen www.tienpidonsuunnitelma.fi.

NTM-centralen i Nyland har fått ca 87 miljoner euro i grundläggande finansiering för väghållningen 2018, vilket är 8 procent mindre än föregående år. Dessutom har vi beviljats tilläggsfinansiering på totalt ca 33 miljoner euro för 2018.

Med den grundläggande finansieringen ser vi till att vägarna är framkomliga varje dag genom drift och underhåll. Denna finansieringsnivå möjliggör i praktiken inga nya investeringar i form av nybyggen. Vägnätet har under lång tid blivit i allt sämre skick, eftersom de mycket livligt trafikerade vägarna slits snabbare än vad vi kan reparera dem med de nuvarande resurserna. Underhållsåtgärderna, till exempel beläggningsarbeten, fokuseras till de hårt trafikerade huvudvägarna. De mindre trafikerade vägarna försämras allra mest till följd av den otillräckliga finansieringen. Mer information om finansieringen och andra ekonomiska frågor finns under avsnittet Ekonomiska och verksamhetsmiljö på väghållningsplanens webbplats.

De treåriga nationella tilläggsfinansieringsprogrammen för reparationsskulden och bastrafikledshållningen som beviljats av regeringen utgör ett synnerligen viktigt tillägg till den grundläggande finansieringen av väghållningen. Tilläggsfinansieringen möjliggör flera efterlängtade projekt. I år används tilläggsfinansieringen till vårt största projekt: att göra en genomgripande förbättring av stamväg 46 från Heinola mot Kouvola.  Dessutom fortsätter vi arbetet med att förbättra riksväg 2 söder om Forssa, som påbörjades förra året. Med tilläggsfinansieringen genomför vi också flertalet beläggnings- och broarbeten i vägnätet.

Tilläggsfinansieringsprogrammen har dock bara tillfälligt hjälpt oss att hejda ökningen av det eftersatta underhållet. För en långsiktig och hållbar väghållning måste finansieringsnivån ökas permanent. Med en större grundläggande finansiering skulle vi kunna reagera aktivt och mer kostnadseffektivt på förändringar i samhällsstrukturen och transportbehoven. Den parlamentariska arbetsgruppen för reparationsskulden tar ställning för en långsiktig väghållning och finansieringsnivå för väghållningen i sin slutrapport från vårvintern 2018. Arbetsgruppen föreslår många absolut nödvändiga åtgärder för att säkerställa en långsiktig och hållbar väghållning. Dessa åtgärder omvandlas förhoppningsvis till konkreta regeringsbeslut under denna planeringsperiod för väghållningen och trafiken.

Trots allt åstadkommer vi mycket även nu. Kartan i planen för väghållningen och trafiken anger de närmaste årens vägprojekt i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Du kan se vilka projekt som planeras i ditt närområde under avsnittet Objekt på kartan på webbplatsen.

Broschyr om planen för väghållningen och trafiken 2019–2022 (pdf 1 Mb)

Mer information:

Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Tuovi Päiviö och enhetschef Janne Kojo.
Telefonnumret till NTM-centralen i Nyland är 0295 021 000 (växel).
E-postadresserna har formatet förnamn.efternamn@ely-keskus.fi.


Uppdaterad