Pressmeddelanden 2019

Työvoiman saatavuusharkinnan poistamisella ei merkittävää vaikutusta Hämeessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus päivitti vuoden 2019 alussa alueellisen työlupalinjauksen, ja sen myötä vapautettiin saatavuusharkinnasta maanrakennusala ja rakennusala jo aiemmin vapautettujen alojen lisäksi. Saatavuusharkinnasta luopuminen uusilla toimialoilla ei kuitenkaan ole merkittävästi tuonut muutosta työlupien määriin.

Kansainväliset rekrytoinnit nostetaan usein julkisuudessa yhdeksi keinoksi saada ammattitaitoista työvoimaa. Tällä tarkoitetaan siis tilannetta, missä yritys rekrytoi työntekijän ulkomailta suoraan töihin. Työlupia hakevat EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät. EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, start-up yrittäjät, erityisasiantuntijat ja muutamat muut eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

Vuoden 2019 alussa päivitetyn Hämeen alueellisen työlupalinjauksen myötä vapautettiin saatavuusharkinnasta maanrakennusala ja rakennusala. Jo aiemmin Hämeessä oli vapautettu saatavuusharkinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, maatalous-, metsä- ja puutarha-alan työntekijät, sekä metallialalta koneistajat ja hitsaajat.

Hämeen ELY-keskuksen alueella työlupahakemukset käsitellään Pirkanmaan TE-toimiston työlupayksikössä. Työlupien käsittelyä työlupayksikössä ohjaavat ELY-aluekohtaiset työlupalinjaukset, jotka laaditaan yhteistyössä TE-toimiston sekä työnantaja-, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Pirkanmaan työlupayksikön kokoamista tilastoista käy ilmi, että tammi-elokuussa 2019 Hämeen ELY-alueelle haettiin yhteensä 141 työlupaa. Näistä oli myönteisiä 97. Eniten myönteisiä lupia tuli Lahteen (39), Hämeenlinnaan (19) ja Forssaan (15).

Kansalaisuuksittain katsottuna eniten lupia myönnettiin ukrainalaisille (37), venäläisille (15) ja vietnamilaisille (8).

Ammattialoittain eniten myönteisiä työlupia myönnettiin: pelto- ja avomaaviljelijät (18), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (14), hitsaajat ja kaasuleikkaajat (9), betonirakentajat- ja raudoittajat (7), puutarha-ja kasvihuone työntekijät (7). Muutamia lupia myönnettiin yleislääkäreille. 

Työlupia on seurantajaksolla haettu Hämeeseen huomattavan pieniä määriä. Ainakaan vielä ei saatavuusharkinnasta luopuminen uusilla toimialoilla siis näytä vaikuttaneen. Tänä vuonna päästäneenkin samoihin lukuihin kuin viime vuonna, jolloin Hämeeseen haettiin yhteensä 191 työlupaa, joista myönteisiä oli 113.

Saatavuusharkinnasta luopuminen uusilla toimialoilla ei siis merkittävästi ole tuonut muutosta työlupien määriin. Syy siihen voi johtua useasta seikasta. Suurin syy lienee, että työlupaprosessia pidetään työläänä ja hitaana työmarkkinoiden nopeastikin muuttuviin tarpeisiin. Saatavuusharkinta on vain yksi osa työlupaprosessia. Työlupajärjestelmän ongelmat ovat kuitenkin tiedossa ja nykyinen hallitus on linjannut työlupajärjestelmän yhdeksi kehittämiskohteeksi hallitusohjelmassaan. 

Ulkomaisen työvoiman käyttö kuitenkin kiinnostaa. Hämeen TE-toimiston EURES-palveluista kerrotaan, että liki päivittäin tulee kyselyjä työlupiin ja kansainvälisiin rekrytointeihin liittyen. Yksityiset HR-yritykset ovat selvästi ottamassa enemmän alaa EU:n ulkopuolisissa rekrytoinneissa, ja esimerkiksi EURES-verkosto on laajentanut verkostoyhteistyötään rekrytointiyrityksiin.

Lisätietoja:

Työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 097, anita.salonen(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Uppdaterad