Pressmeddelanden 2019

Työttömyys laskee nopeimmin nuorten keskuudessa (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 76 253 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 3 954 (-4,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (17 964) ja erityisasiantuntijoiden (13 716) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä on lisääntynyt selvästi. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 8,9 %.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 811, mikä on 848 (-9,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 319, mikä on puolestaan 2 292 (-9,3 %) vähemmän kuin vuoden 2018 kesäkuun lopussa.  Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 14 760 eli 192 (-1,3 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli kesäkuun aikana haussa 20 201 eli 1 617 (8,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 275 paikkaa), myyjien (1 154), talonrakentajien (972), myyntiedustajien (821) sekä kirvesmiesten ja rakennuspuuseppien (712) nimikkeissä.

 

Työllisyyskatsaus on luettavissa täältä.


Uppdaterad