Pressmeddelanden 2019

Työttömyyden lasku taittunut, mutta työtä edelleen paljon tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)


Pohjois-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa 21 300 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 1 100 työtöntä (-5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kiihkein työttömyyden laskuvaihe on ohi, sillä työttömien määrä ei alene yhtä merkittävästi kuin viime vuonna ja vielä alkuvuodesta. Työvoiman kysyntä on kuitenkin hyvää tasoa. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistossa tarjolla koko heinäkuun aikana noin 7 200 ja uusien paikkojen määrä oli selvästi korkeampi kuin viime kesänä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli heinäkuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 11,4 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli vastaavana ajankohtana 10,2 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Hailuodon ja Reisjärven 6,4 %:n ja Oulun 13,3 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 13 000, mikä on 61 % maakunnan kaikista työttömistä.

Valtaosassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia työttömien määrä oli heinäkuun lopussa vuoden takaista alhaisempi. Useissa kunnissa vuosimuutos oli suhteellisen vähäinen. Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuodossa (6,4 %), Reisjärvellä (6,4 %), Kalajoella (6,7 %), Pyhännällä (7,0 %) ja Pyhäjoella (7,6 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Oulussa (13,3 %), Taivalkoskella (12,6 %), Pudasjärvellä (12,1 %), Vaalassa (11,6 %) ja Iissä (11,5 %.)

Työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesta kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä. Pohjois-Pohjanmaan työttömistä puolet oli heinäkuun lopussa miehiä ja puolet oli naisia. Naisten työttömyys aleni aiemmin miehiä ripeämmin, mutta nyt tilanne näyttää tasaantuneen. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli heinäkuun lopussa 4 700, mikä on 1 150 vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli heinäkuun lopussa työttömänä 3 650 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli samaan aikaan 6 200. Sekä nuorissa ja varttuneissa ikäryhmissä työttömyys on alle vuoden takaisen tason.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon avoimeksi heinäkuun aikana 3 900, mikä on lähes 1 100 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Työantajat hakivat runsaasti ammatillisia perusosaajia varsinkin rakentamisen ja eri palvelujen tehtäviin (mm. rakennustyöntekijät, kirvesmiehet, konekorjaajat, ravintolatyöntekijät, siivoojat, hoiva-alojen työntekijät).   

Heinäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli yli 7 300 henkilöä, mikä on 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste on pysynyt kuitenkin vuoden takaisella tasolla ja se oli heinäkuun lopussa 25,7 %. Palveluittain eniten osallistujia (3 300) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 300 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 000 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkissektorille oli 1 850 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 800 henkeä.


Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:

johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061

S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713

S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja ja aineistoja:

Työnvälitystilaston data vapaasti tarjolla:

Työllisyyskatsausten julkistukset:

Tilastokeskuksen tarjontaa:

 

 


Uppdaterad