Pressmeddelanden 2019

Arbetslösheten minskar alltjämt långsammare (Nyland)

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 71 121 i kommunerna på området för Närings, trafikoch miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen). Det är 1 894 (2,6%) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (16 982) och specialister (12 359). Antalet arbetslösa utan yrke ökar fortsättningsvis klart. I slutet av augusti uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 8,3 %.

Det fanns sammanlagt 6 641 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 592 (8,2 %) färre än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 482, vilket är 1 230 (5,2 %) färre än i slutet av augusti 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 13 242, vilket är 208 (1,5%) färre än året innan.

I augusti fanns det 26 550 nya lediga jobb att söka, dvs. 3 762 (16,5 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 913), godshanterare och lagerarbetare (1 487), försäljningsrepresentanter (1 133), kontorsoch hotellstädare (1 065) samt byggnadsarbetare (916).

 

» Sysselsättningsöversik


Uppdaterad