Pressmeddelanden 2019

Työttömien määrän väheneminen elokuussa Hämeessä ELY-alueiden nopeinta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli elokuun lopussa 16 247 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 700 vähemmän (-9 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni 2 331:llä (-13 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 712 henkilöllä (-10 %) ja Päijät-Hämeessä 988 henkilöllä (-9 %). Työttömyyden lasku oli molemmissa maakunnissa maan keskiarvoa (-4 %) nopeampaa. Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä elokuun lopussa 6 157 ja Päijät-Hämeessä 10 090.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä elokuun lopussa 9,5 % eli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli matalin Lopella (3,9 %) ja Hausjärvellä (4,7 %) ja korkein Lahdessa (12,5 %) ja Heinolassa (11,7 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli elokuun lopussa 13,2 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 25,7 %.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli elokuun lopussa 4 739, mikä on 1 353 vähemmän (-22 %) kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 580 eli 674 vähemmän (-9 %) kuin vuosi sitten. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 250 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten elokuussa eli 2 101. Työttömien määrä väheni vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuun lopussa 466, mikä on 10 enemmän (2 %) kuin edellisvuonna. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 263 eli 60 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Hämeessä (-9 %), Etelä-Pohjanmaalla (-8 %), Varsinais-Suomessa (-8 %), Pohjois-Karjalassa (-8 %) ja Kainuussa (-8 %). Kokonaistyöttömyyden laskun lisäksi työttömyys väheni Hämeessä maan keskiarvoa nopeammin myös muissa työttömyyden ryhmissä; alle 25-vuotiaat, yli 50-vuotiaat ja yli vuoden työttömänä olleet.

Uusia avoimia työpaikkoja TE-toimistossa hieman edellisvuotta vähemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon elokuun aikana 3 037 eli 149 vähemmän (-5 %) kuin vuosi sitten. Työpaikoista 86 prosenttia oli yrityksissä. Paikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (745), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (654) sekä asiantuntijoiden (478) ammattiryhmissä. Työpaikkoja täytettiin elokuussa 1 702, joista 66 prosenttia työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla

TE-palveluissa oli elokuun lopussa 7 688 henkilöä eli 583 vähemmän (-7 %) kuin edellisvuonna. Heistä 2 303 oli omaehtoisessa opiskelussa, 2 034 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 548 työllistettynä, 970 työvoimakoulutuksessa, 638 työ- tai koulutuskokeilussa, 117 vuorotteluvapaasijaisena ja 78 valmennuksessa. Eniten edellisvuodesta väheni omaehtoisessa opiskelussa olevien määrä (-461).

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli elokuun lopussa 23 935. Se on 2 283 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olevien määrän vähenemisestä.
 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh, 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi
 


Uppdaterad