Pressmeddelanden 2019

Työttömiä 990 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Lapissa oli kesäkuun lopussa työttömiä 9 655 ja työttömien osuus työvoimasta 11,9 %. Työttömiä oli 990 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 5 125 vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin vuoden 2015 kesäkuussa.

Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa Lapin seutukunnissa. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Utsjoen 6,7 %:sta Muonion 18,0 %:iin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 540 eli 23 % vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä, vahvimmin yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa 3 670, joista 1 780 ilmoitettiin avoimeksi kesäkuun aikana. Eniten kysyntää oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui kesäkuun lopussa 3 350 lappilaista ja aktivointiaste oli 25,7 %. Palveluihin osallistuvia oli 210 vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lapin ELY-keskuksen kesäkuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja: 

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:

Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636
 

Seuraava työllisyyskatsaus (heinäkuu 2019) julkaistaan 20.8.2019.


Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Uppdaterad