Pressmeddelanden 2018

Tienvarsien niitoilla ja raivauksilla parempaa liikenneturvallisuutta sekä siistimpää ja monimuotoisempaa ympäristöä (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Keski- ja Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella muun muassa niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoissa.

Tienvarsivesakoita raivataan koneellisesti kesäkuun puolenvälin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Raivausleveydet ovat pääteillä 10 - 12 metriä ja muilla teillä kuusi metriä. Vesakko raivataan pääsääntöisesti joka kolmas vuosi. Hirvivaara-alueilta vesakot raivataan joka toinen vuosi. Maanteiden liittymissä vesakkoa raivataan näkemäalueilta aina tarvittaessa.

– Tienvarsien niitot herättävät joka kesä vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan, mutta niitto- ja raivaustöiden lähtökohtana on ennen kaikkea tienkäyttäjien turvallisuus sekä myös luonnon monimuotoisuuden edistäminen, toteaa yksikön päällikkö Vesa Partanen ELY-keskuksesta.  

Valta- ja kantateiden tienvarret niitetään pääsääntöisesti kahteen kertaan. Ensimmäinen niitto tapahtuu kesäkuun puolenvälin jälkeen, jolloin niitto ulottuu vain kahden metrin etäisyydelle tien reunasta. Toiseen kertaan nämä kohteet niitetään ennen elokuun loppua, jolloin niitto ulottuu 4 - 6 metrin päähän tien reunasta. Muiden teiden varsien niitto ajoittuu pääosin loppukesälle, ja niittoleveys on kaksi metriä. Taajamamaisilla maantieosuuksilla niitot tehdään 3 - 4 kertaa. Ensimmäisten niittojen ajankohdat määräytyvät kesän edistymisen mukaan.

Yksityisteiden tulee hoitaa liittymänäkymät itse

Yksityisen tien liittymänäkemästä maantielle niitto- ja vesakonraivaustöiden osalta vastaa liittyvän tien pitäjä eli tiekunta, yksittäinen kiinteistö tai muu taho, jonka hoidossa yksityinen tie on.

Tienvarsien niittojen ja raivausten avulla parannetaan risteys- ja kaarrealueiden näkemiä, vähennetään eläinonnettomuuksia ja parannetaan liikennemerkkien havaittavuutta. Riittävällä kasvillisuuden poistolla on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden lisäksi tien kuivatuksen toimivuudelle ja ylläpidettävyydelle.

Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjien on syytä varautua kesäaikana tiellä liikkuviin työkoneisiin ja noudattamaan työkohteille asetettuja nopeusrajoituksia.

Lisätietoja:

ELY-keskus
Yksikön päällikkö Vesa Partanen, puh. 0295 026 750

LINKKI: Liikenneviraston tiedote Tienvarsien niitoilla edistetään turvallisuuden lisäksi luonnon monimuotoisuutta (8.6.2018)


Uppdaterad