Pressmeddelanden 2019

Två landsvägsbroreparationer påbörjas ännu i september i Nyland

Reparationerna vid Räckhalsbäckens bro som påbörjas i slutet av september orsakar förändringar i trafikförhållanden på Brännbergavägen (kt152). Reparationerna vid Nurmijärvi korsningsbro påverkar Sibbovägens (Kt1311) trafik. Broreparationerna slutförs i sin helhet sommaren 2020.

Underhållet börjar med upprustning av broarnas kantbalkar samt arbete med räcken. Kantbalkarna iståndsätts i år och kommunaltrafiken återställs före vintern. Den kommande våren förnyas broarnas ytstruktur och nästa sommar slutförs vägarbetet vid körfilerna.

Under hösten är två körfiler i vardera körriktning i bruk vid Räckhalsbäckens bro. Hastighetsbegränsningen vid byggarbetsplatserna är 50 km/h på grund av de inskränkta filerna. I vår är endast en körfil i bruk och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Under denna tid brukas trafikljus på bron.

Under tiden när kantbalkarna förnyas på korsningsbron vid Nurmijärvi är fyra körfiler i bruk och hastighetsbegränsningen är 50 km/h på grund av de inskränkta filerna. I vår är två körfiler i bruk och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Under tiden när kantbalkarna förnyas kör lättrafik på bron på en inskränkt fil.

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

 

Ytterligare information:

  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338
  • Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, tfn 050 5352 2986
  • Tillsynskonsult Tinka Arrhenius, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 050 442 3674

Uppdaterad