Pressmeddelanden 2018

Algläget är lugnt i NTM-centralen i Södra Österbottens område (Landskapen i Österbotten)

Under vecka 24 har lite blågröna alger observerats i Karperöfjärden i Korsholm. På de andra fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område har inga alger påträffats denna vecka.

Medborgarna har meddelat om observatiner av blågröna alger i Limajärvi i Soini, Peränne i Etseri och Larsmosjön i Larsmo. Algobservatinoerna kan meddelas i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) eller till algtelefonens nummer 0295 027 990.

Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och den lämnar inte kvar att hänga på t.ex. en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågrönalger.

Blågröna alger eller cyanobakterier finns naturligt i vattendragen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. För att de blågröna algerna ska växa behöver de näringsämnen, och ljus och värme främjar tillväxten. Lugnt väder får algmassan att stiga upp till vattenytan och den syns lätt som ett grönaktigt bälte. Vatten som innehåller rikligt med blågröna alger bör inte användas, eftersom algerna kan vara giftiga och orsaka till exempel hudsymtom, irriterade ögon och illamående. I synnerhet småbarn och husdjur bör hållas borta från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet. Vatten som innehåller blågröna alger bör inte heller användas som bastuvatten eller hushållsvatten.

Mer information:

Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

 www.jarviwiki.fi

 


Uppdaterad