Pressmeddelanden 2019

Situationen beträffande blågröna alger fortfarande i huvudsak lugn i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Vecka 28 har blågröna alger (cyanobakterier) observerats på några kontrollplatser i insjöarna. I Alajärvi observerades algblomning vid Pynttärinniemi och vid badplatsen i Hoisko. En liten mängd blågröna alger har dessutom observerats i de södra delarna av Kuorasjärvi i Alavo. Även från havsområdet har det meddelats en medborgarobservation av blågröna alger – under veckoslutet observerades en liten mängd algblomning i Särkimofjärden i Vörå. Observationer sparas i tjänsten Järviwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla.

Ytvatten är kalla i förhållande till tidpunkten, vilket bidrar till att dämpa förekomsten av blågröna alger. Exempelvis i Lappajärvi är ytvattnets temperatur för närvarande ungefär 16˚C, dvs. ett par grader kallare än medeltalet.

De blågröna algerna behöver näring och ljus för att växa och värme gör att de växer snabbare. Lugnt väder gör att algmassan stiger upp till vattenytan och den syns tydligt som ett grönaktigt flak. Det är inte tillrådligt att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom blågröna alger kan vara giftiga och orsaka exempelvis hudsymptom, irriterade ögon och illamående. I synnerhet små barn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet. Vatten som innehåller blågröna alger ska inte användas som bastuvatten eller vid matlagning, eftersom giftet i blågröna alger inte bryts ned när vattnet kokas.

Förekomster av blågröna alger har sönderfallande struktur. Till färgen är de i allmänhet blåskiftande eller gröna som skiftar i gult. I vattendragen förekommer också ofarliga trådliknande alger, som fastnar när man lyfter upp algmassan med en pinne.

Mer information:

• NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990

• Järviwiki (www.jarviwiki.fi)


Uppdaterad