Pressmeddelanden 2018

Algsituationen i Sydvästra Finland har lugnat sig, ställvis förekommer det fortsättningsvis rikligt med blågröna alger (Egentliga Finland, Satakunta)

Under den pågående veckan har algsituationen i Sydvästra Finland lugnat sig en aning i jämförelse med de senaste veckorna, men på havsområdena förekommer det fortsättningsvis mera blågröna alger än genomsnittet. På insjöområdena är algsituationen alltjämt så gott som oförändrad. Rikligt med blågröna alger har påträffats enbart på två av NTM-centralens rutinuppföljningsplatser. Små mängder alger har observerats på 15 rutinuppföljningsplatser. Övriga observationer på Skärgårdshavet har gjorts bl.a. i Tövsalas Muntinsalmi, på Vapparn i Åbo och i Askaistenlahti i Nådendal. På havsområdet kring Utö har rikligt med blågröna alger observerats, fastän det på själva rutinuppföljningsplatsen enbart förekom små mängder alger denna vecka. Längs Bottenhavets kustområde har övriga observationer gjorts i Luvias Säikännokka som finns i Viasvedenlahti och vid Oterööri i Sastmola, där rikligt med blågröna alger påträffats. Även på det öppna havsområdet utanför Luvia har rikligt med alger observerats.

Det blåsiga och lokalt regniga vädret under förra veckoslutet har blandat om vattenmassorna, vilket splittrat ytblomningar av blågröna alger. Då vädret blir svalare och ostadigare kan man förvänta sig lindring i algsituationen.

Av NTM-centralen i Egentliga Finlands rutinuppföljningsplatser på Skärgårdshavet har rikligt med blågröna alger observerats endast i Laupunen i Gustavs. Lite blågröna alger har observerats i Merimaskus Kirkonsalmi, på Harvarö i S:t Karins, på Själö och på Själös intensivstation i Nagu, i Söderby på Iniö, på Korpos Utö och i Korpoström samt i Gustavs Lypyrtti. På Bottenhavets rutinuppföljningsplatser har lite blågröna alger påträffats på Iso Marjakari i Mannervesi, på Luvias Mustakari och på Santtio badstrand i Nystad.

insjöområdenas rutinuppföljningsplatser har rikligt med blågröna alger observerats enbart i Kjulo träsks Yttilän Otta. Små mängder alger har påträffats på den östra stranden av Ylisjärvi i Salo, i Kiskos Kirkkojärvi, vid Vähäselkä i Isojärvi och vid Iso Lehtisalonnokka i Inhottujärvi, Björneborg, där mängden blågröna alger dock var mycket liten. Övriga observationer av blågröna alger har gjorts i Kokemäki på Sääksjärvis östra strand, där lite alger observerats, och på den norra delen av Painio, där rikligt med alger påträffats.

Det finns fortsättningsvis orsak till försiktighet då det kommer till algförekomster. Vatten som innehåller synbara mängder blågröna alger bör aldrig användas som hushållsvatten, bastuvatten, eller som bevattning för ätbara växter. Algbemängt vatten blir inte bruksdugligt ens genom att koka det, eftersom toxinerna som de blågröna algerna producerar tål kokning väl. Man bör även undvika att låta barn och husdjur vistas i strandvatten som innehåller blågröna alger. Efter att man simmat i algbemängt vatten bör man alltid skölja av sig med rent vatten för att undvika hudirritation. Fastän det till synes inte finns algblomningar kvar på vattenytan, så bör man tänka på att toxiner producerade av blågröna alger finns kvar i vattnet ännu några dagar efter att algblomningen drivit vidare eller brutits ned.

Meddela om algobservation

Utöver rutinuppföljningen tar NTM-centralen i Egentliga Finland även emot algobservationer från resten av Sydvästra Finland. Observationerna kan meddelas direkt till numret 0295 022 530. I tjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att föra in algobservationer även från andra platser än de som deltar i den riksomfattande rutinuppföljningen. Detta gör man antingen genom att logga in på tjänsten (eller skapa ett konto först ifall man inte har ett), eller genom "Havaintolähetti", som är en applikation för smarttelefoner (länk nedan, på finska). Man kan t.ex. även bifoga en bild i samband sin observation. Observationer antecknas flitigt i Järvi-meriwiki, så tjänsten erbjuder uppdaterad information om algsituationen i hela Finland. Kartapplikationen "Lounais-Suomen sinilevähavainnot" (på finska) uppdateras varje vecka med observationer från rutinuppföljningsplatserna och övriga observationer som mottagits. Vid speciellt rikliga eller exceptionella algfynd är det även möjligt att skicka vattenprov för analys via NTM-centralen i Egentliga Finland. Innan vattenprovet skickas bör man vara i kontakt med NTM-centralen (0295 022 530).

Länkar:

Mer information:

Praktikant Elina Ek, 0295 022 530
Överinspektör Heli Perttula, 0295 022 925


Uppdaterad