Pressmeddelanden 2019

Läget i fråga om blågröna alger fortsätter tillsvidare att vara lugnt (landskapen i Österbotten)

På NTM-centralen i Södra Österbottens officiella algkontrollplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten observerades vecka 32 lite alger i Alajärvi, södra ändan av Ähtärinjärvi samt i kustområdena i Rönnskärsgloppet i Malax och Vörå Västra gloppet.

Observationerna av blågröna alger är ofta lokala och situationen kan förändras snabbt. Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Ytvattnet är svalt i förhållande till tidpunkten. Exempelvis på mätplatsen vid Halkosaari i Lappajärvi var ytvattnets temperatur ca 16 grader, dvs. ett par grader lägre än normalt. 

Blågröna alger trivs i varmt, soligt och vindstilla väder, som gör att det kan bildas alger i form av massförekomster på vattenytan. De blågröna algerna syns som grön- eller gulaktiga gryn i vattnet. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Mer information:

  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi;
  • NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon 0295 027 990

Uppdaterad