Pressmeddelanden 2018

Mängden blågröna alger har ökat på havsområdena, algsituationen i insjöarna så gott som oförändrad (Egentliga Finland, Satakunta)

Under den pågående veckan har mängden blågröna alger ökat på havsområdena, och för tillfället förekommer det alger i bred utsträckning på stora delar av Skärgårdshavet. Ställvis är algförekomsterna rikliga. På Bottenhavets kustområden i Rauma och Mannervesi har rikliga mängder blågröna alger observerats. I Sydvästra Finlands insjöar har algsituationen inte förändrats i någon större grad i jämförelse med föregående vecka. Den stigande luft- och vattentemperaturen under veckan har påskyndat tillväxten av blågröna alger. Under vindstilla dagar har de blågröna algerna stigit upp till vattenytan, vilket främjar bildandet av algblomningar.

Av NTM-centralen i Egentliga Finlands rutinuppföljningsplatser på havsområdena har rikligt med blågröna alger observerats i Själö i Nagu och på Utö i Korpo, samt i Nystads Iso Marjakari. Lite blågröna alger har påträffats i Gustavs Laupunen och Ströömi, Merimaskus Kirkonsalmi, Raumos Otanlahti, vid ön Kärmäläinen i Mynälahti, på Kimitoöns Genböle simstrand, i Nagus Trunsö, samt Korpos Korpoström. Övriga observationer har under veckan mottagits från bl.a. Nagus, Korpos, Kimitoöns och Västanfjärds havsområden. I Raumo har mycket rikliga förekomster av blågröna alger observerats i strandvattnen på flera olika ställen.

Enligt observationer gjorda under Gränsbevakningens övervakningsflyg, förekommer det blågröna alger på södra Skärgårdshavet och på området vid Gustavs. På havsområdet söder om Nagus och Korpos huvudöar har rikliga algblomningar observerats.

I och med de svaga vindarna och att det varma vädret fortsätter, kan man förvänta sig ytterligare ökning av blågröna alger på havsområdena under de kommande dagarna. Det är även sannolikt att algblomningar förekommer.

insjöområdenas rutinuppföljningsplatser har rikligt med blågröna alger observerats i Köyliönjärvis Yttilän Otta och Painios Moronperä. Lite blågröna alger har det förekommit i Isojärvis Eekvistinselkä och Vähäselkä. Även i Kiskos Kirkkojärvi och Rimitos Kirkkojärvi har små mängder blågröna alger observerats. NTM-centralen i Egentliga Finland har inte meddelats om övriga algobservationer från insjöområdena under den pågående veckan.

Det finns orsak till försiktighet då det kommer till algförekomster. Vatten som innehåller synbara mängder blågröna alger bör aldrig användas som hushållsvatten, bastuvatten, eller som bevattning för ätbara växter. Algbemängt vatten blir inte bruksdugligt ens genom att koka det, eftersom toxinerna som de blågröna algerna producerar tål kokning väl. Man bör även undvika att låta barn och husdjur vistas i strandvatten som innehåller blågröna alger. Efter att man simmat i algbemängt vatten bör man alltid skölja av sig med rent vatten för att undvika hudirritation.

Meddela om algobservation

Utöver rutinuppföljningen tar NTM-centralen i Egentliga Finland även emot algobservationer från resten av Sydvästra Finland. Observationerna kan meddelas direkt till numret 0295 022 530. I tjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att föra in algobservationer även från andra platser än de som deltar i den riksomfattande rutinuppföljningen. Detta gör man antingen genom att logga in på tjänsten (eller skapa ett konto först ifall man inte har ett), eller genom "Havaintolähetti", som är en nedladdningsbar applikation för smarttelefoner (länk nedan, på finska). Man kan t.ex. även bifoga en bild i samband sin observation. Observationer antecknas flitigt i Järvi-meriwiki, så tjänsten erbjuder uppdaterad information om algsituationen i hela Finland. Kartapplikationen "Lounais-Suomen sinilevähavainnot" (på finska) uppdateras varje vecka med observationer från rutinuppföljningsplatserna och övriga observationer som mottagits. Vid speciellt rikliga eller exceptionella algfynd är det även möjligt att skicka vattenprov för analys via NTM-centralen i Egentliga Finland. Innan vattenprovet skickas, bör man vara i kontakt med NTM-centralen (0295 022 530).

Länkar:

Mer information:

Praktikant Elina Ek, 0295 022 530
Ledande expert Janne Suomela, 0295 022 947


Uppdaterad