Pressmeddelanden 2018

De blågröna algerna åter på tillbakagång i Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)

Algsituationen har lugnat sig från förra veckan, och mängderna blågröna alger har minskat under den pågående veckan. Ställvis har dock rikligt med alger fortsättningsvis observerats. I Järvi-Meriwiki har algobservationer sparats från Sääksjärvis Kuovinkuja i Kumo, Vapparn i Åbo och Ylisjärvis Tuoreskallio i Salo. Mängden observerade blågröna alger har på samtliga platser varit liten. Därtill har NTM-centralen i Egentliga Finland meddelats om en algobservation som gjordes förra söndagen på området kring Turmharu i Korpo, där små mängder blågröna alger blandat i vattenmassorna observerades. I samband med alguppföljningen har även blågröna alger som är i nedbrytningsfasen observerats under denna vecka, vilket är ett för tidpunkten typiskt fenomen. Alguppföljningen fortsätter ännu under en två veckors tid, ända till slutet av september.

Det blåsiga och regniga vädret under den pågående veckan har blandat om vattenmassorna effektivt, vilket har hindrat ökningen av blågröna alger samt bildandet av algblomningar. I och med att temperaturerna blir svalare och vädret ostadigare, förväntas algsituationen hållas lugn.

Av NTM-centralen i Egentliga Finlands rutinuppföljningsplatser på havsområdet har under den pågående veckan rikligt med blågröna alger observerats på Harvarö badstrand i S:t Karins. Mängderna blågröna alger har varit små i Merimaskus Kirkonsalmi, på Nagus Själö och på Santtio badstrand i Nystad.

insjöområdets rutinuppföljningsplatser observerades rikligt med blågröna alger i Dragsfjärden på Kimitoön, där algförekomsten åter bestod av arten Gloeotrichia echinulata. Lite blågröna alger har observerats vid Moronperä i sjön Painio i Somero, i Kiskos Kirkkojärvi, vid Kjulo träsks Yttilän Otta och vid Madekallio i sjön Sääksjärvi i Kumo.

Algsituationen har lugnat sig, men det finns fortsättningsvis orsak till försiktighet då det kommer till algförekomster. Vatten som innehåller synbara mängder blågröna alger bör aldrig användas som hushållsvatten, bastuvatten, eller som bevattning för ätbara växter. Algbemängt vatten blir inte bruksdugligt ens genom att koka det, eftersom toxinerna som de blågröna algerna producerar tål kokning väl. Man bör ej bada i vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, och man skall inte låta barn och husdjur vistas i strandvatten som innehåller blågröna alger. Efter att man simmat i algbemängt vatten bör man alltid skölja av sig med rent vatten för att undvika hudirritation. Fastän det till synes inte finns algblomningar kvar på vattenytan, så bör man tänka på att toxiner producerade av blågröna alger finns kvar i vattnet ännu några dagar efter att algblomningen drivit vidare eller brutits ned.

Meddela om algobservation

Utöver rutinuppföljningen tar NTM-centralen i Egentliga Finland fortsättningsvis även emot algobservationer från resten av Sydvästra Finland. Observationerna kan meddelas direkt till numret 0295 022 530. I tjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att föra in algobservationer även från andra platser än de som deltar i den riksomfattande rutinuppföljningen. Detta gör man antingen genom att logga in på tjänsten, eller genom "Havaintolähetti", som är en applikation för smarttelefoner (länk nedan, på finska). Kartapplikationen "Lounais-Suomen sinilevähavainnot" (på finska) uppdateras varje vecka med observationer från rutinuppföljningsplatserna och övriga observationer som emottagits. Vid speciellt rikliga eller exceptionella algfynd är det även möjligt att skicka vattenprov för analys via NTM-centralen i Egentliga Finland. Innan vattenprovet skickas bör man vara i kontakt med NTM-centralen (0295 022 530).

Länkar:

Mer information:

Praktikant Elina Ek, 0295 022 530
Överinspektör Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879


Uppdaterad