Pressmeddelanden 2018

De senaste dagarnas varma väder och väderprognoserna för de närmaste dagarna talar för rikligare blågrönalgblomningar de kommande dagarna i de österbottniska landskapen. Även vinden påverkar uppkomsten av algblomning, eftersom lugnt väder får blågröna alger (cyanobakterier) att stiga till ytan som en synlig algmassa.

Det varma vädret har också fått ytvattnets temperatur att stiga i sjöarna. Den 12 juli var ytvattnets temperatur i Hinjärv i Närpes +21,5°C och vid Halkosaari i Lappajärvi +21,6°C.

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har algsituationen fortfarande varit tämligen lugn denna vecka. Antalet officiella kontrollplatser är 25, och på tre av dem observerades en liten mängd blågröna alger. Alger observerades i havsområdet utanför Jakobstad samt i Suninsalmi och vid Kylmälahti rastplats i Ähtärinjärvi.

När semesterperioden börjat har också medborgarnas algobservationer ökat. Medborgare har rapporterat observationer av blågröna alger i havsområdet utanför Karleby, i Kuorasjärvi samt i havsområdet utanför Jakobstad.

Massförekomster av blågröna alger är ofta lokala och algsituationen kan ändras snabbt beroende på väderförhållandena. Observationerna från alguppföljningen berättar endast om algsituationen på kontrollplatsen vid den aktuella tidpunkten, och situationen kan variera i olika delar av sjön.

Man kan följa algsituationen på Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi. Medborgarna kan mata in sina egna algobservationer på Järvi-meriwiki eller skicka sms till algtelefonen, nummer 0295 027 990.


Uppdaterad