Blågröna alger har observerats i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Under vecka 33 har blågröna alger observerats på många av NTM-centralens kontrollplatser som är med i den riksomfattande alguppföljningen. De blågröna algblomningarna har även i sommar följt samma invanda mönster såtillvida att förekomsterna har blivit vanligare mot slutet av sommaren. Officiella observationer av blågröna alger har rapporterats från Ähtärinjärvi utanför Ähtärinrannan koulu och i Suninsalmi, där det fanns en aning alger. På kontrollplatserna på Hoisko badstrand och i Pynttärinniemi observerades lite blågröna alger. Det fanns även lite alger i Larsmosjön i Larsmo kommun. Under veckan har lite alger observerats vid kusten på kontrollplatsen i Lilla Tjärubådan i Korsholms kommun och utanför Jakobstad. Enligt experterna har alger dessutom observerats i rikliga mängder i Kedonselkä, Puotilahti och Pohjasvedenlahti i Evijärvi.

Antalet algobservationer som medborgarna har rapporterat har minskat jämfört med antalet i juli månad. Under denna vecka har observationer rapporterats från Sahi badstrand i Lappajärvi, där det inte förekom alger. Medborgarobservationerna stöder på ett väsentligt sätt den riksomfattande alguppföljningens observationer. Algobservationer kan sparas i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) eller meddelas till alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Blågröna alger trivs i varmt, soligt och vindstilla väder, som gör att det kan bildas alger i form av massförekomster på vattenytan. De blågröna algerna syns som grön- eller gulaktiga gryn i vattnet. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Mer information:

  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi
  • NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Visar 1-20 av 1 022 resultat.
Antal per sida 20
av 52
Uppdaterad