Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/levatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti.

Nyheter

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen (15.9.2020)

Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Stor efterfrågan på understöd för dem som byter ut oljeuppvärmning – fler än 1 000 hushåll har lämnat in ansökningar inom en dryg vecka (11.9.2020)

Ägare till oljeuppvärmda småhus är villiga att byta sitt uppvärmningssystem mot mer hållbara lösningar.

Priserna på utvecklingstjänster för företag återgår till samma nivå (10.9.2020)

Som en del av skötseln av coronakrisen sjönk priset på närings-, trafik- och miljöcentralernas analys- och konsulteringstjänster för företag från och med 27.3.2020. Priserna återställs 24.9.2020 till den nivå som rådde före förändringen.